Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Właściciel Biedronki pomimo zawieszenia planu inwestycyjnego deklaruje otwartość na możliwości akwizycyjnedlahandlu.pl za Reuters - 22 maja 2020 09:54


Portugalski detalista - Jeronimo Martins - ujawnił w rozmowie z agencją Reuters, że pomimo zawieszenia planu inwestycyjnego o wartości 750 mln euro, ma nadal solidną pozycję, aby skorzystać z wszelkich możliwości,  jakie mogą wyniknąć z kryzysu związanego z koronawirusem.

Plan wydatków inwestycyjnych firmy obejmował poszerzenie istniejących sieci w Polsce, Portugalii i Kolumbii, a także ekspansję w innych krajach, takich jak Rumunia.

Plany te są tymczasowo zawieszone, ale inwestycje, do których firma już się zobowiązała, będą nadal realizowane. Prezes firmy nie zdradza jednak liczby nowych otwarć.

Pedro Soares Santos, szef Jeronimo Martins wyjaśnił, że firma znajduje się w stabilnej sytuacji finansowej, co daje jej elastyczność w szybkim reagowaniu na nadarzające się możliwości wynikających z obecnej sytuacji.

Właściciel sieci Biedronka, firma Jeronimo Martins, za pierwszy kwartał 2020 roku uzyskał sprzedaż na poziomie 4,7 mld euro, o 11 proc. wyższym rdr, przy wzroście lfl o 9,5 proc. Sprzedaż sieci Biedronka wyniosła 3,3 mld euro i była wyższa rok do roku o 12,6 proc. oraz o 11,1 proc. licząc lfl. Wzrost sprzedaży Biedronki liczony w złotych wyniósł 13,2 proc.

Na koniec I kwartału 2020 roku w ramach sieci Biedronka funkcjonowało 3.010 sklepów, o 8 więcej niż na koniec 2019 roku. Na zwiększenie sieci sklepów złożyło się otwarcie 11 marketów i zamknięcie 3 placówek.

Inwestycje w sieć Biedronka w I kwartale wyniosły 34 mln euro i stanowiły 37 proc. wszystkich wydatków inwestycyjnych w grupie Jeronimo Martins.