Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Wittchen ogranicza koszty. Prowadzi rozmowy ws. stawek czynszuPropertynews.pl - 22 maja 2020 11:25


Wittchen dąży do zmniejszenia wpływu koronawirusa na swój biznes. Rozwija działalność internetową i chce obniżyć wysokości płaconych czynszów najmu albo zrezygnować z części sklepów.

Wittchen wygenerował w okresie 3 miesięcy zakończonych 31 marca br. przychody niższe o 12 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku. Marża brutto zrealizowana na sprzedaży w I kwartale 2020 roku wyniosła 59,1 proc. i była wyższa o 0,4 p.p. od marży w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Na chwilę obecną, Wittchen prowadzi własne strony internetowe na rynku ukraińskim, czeskim, niemieckim oraz rosyjskim. W rezultacie, pomimo panującej w Europie epidemii koronawirusa, przychody zagraniczne wzrosły o 16 proc. do poziomu 4,957 tys. zł, a ich udział w przychodach za I kwartał 2020 roku wyniósł 11 proc.

Aktualnie Wittchen podejmuje działania mające na celu ograniczenie istotnych kosztów - firma rozpoczęła rozmowy z przedstawicielami centrów handlowych oraz podjęła inne działania formalno-prawne, mające między innymi na celu określenie nowych warunków współpracy, w tym obniżenie wysokości płaconych czynszów najmu lub zakończenie stosunku najmu, w związku z brakiem możliwości korzystania z wynajmowanych lokali w okresie zamknięcia centrów handlowych jak również mając na uwadze spadek liczby osób odwiedzających obiekty handlowe po ich ponownym otwarciu.

Członkowie zarządu Wittchen zrzekli się wynagrodzeń w okresie od dnia 1 kwietnia do 30 czerwca 2020 roku, zmniejszając je do kwoty 1 zł brutto miesięcznie. Grupa zastosowała również przepisy Tarczy Antykryzysowej, ograniczając wymiar czasu pracy wszystkich pracowników do 4/5 etatu oraz występując o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za miesiące kwiecień-czerwiec, a także renegocjując warunki innych zawartych umów.