Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

4 tys. mieszkań na 3 działkach Tesco. Do kiedy będą działały sklepy w Poznaniu i Łodzi?dlahandlu.pl - 28 maja 2020 09:47


Trzy miesiące temu Echo Investment podpisało przedwstępną umowę kupna trzech centrów handlowych należących do grupy Tesco. Przestrzeń biurowa i sklep Tesco w Krakowie będzie funkcjonować bez zmian. Obiekty w Poznaniu i Łodzi będą działać do momentu uzyskania pozwoleń i rozpoczęcia prac.  Echo informuje, że zawarcie umów przyrzeczonych powinno nastąpić nie później niż na początku 2021 r.

28 lutego 2020 r. Echo Investment podpisało przedwstępne umowy zakupu działek w Poznaniu
przy ul. Opieńskiego, Łodzi przy ul. Widzewskiej oraz w Krakowie przy ul. Kapelanka. Jak podaje firma, grunty należące do spółek z grupy Tesco są doskonale zlokalizowane i idealnie wpisują się w strategię Echo Investment rozwoju mieszkaniowej części biznesu. Deweloper planuje przeznaczyć wszystkie działki pod zabudowę wielofunkcyjną. Powstanie na niej ok 4 tys. mieszkań, powierzchnia
handlowo-usługowa, natomiast w Krakowie – także biurowa. Do czasu rozpoczęcia robót budowlanych istniejącymi centrami handlowymi będzie zarządzało Echo Investment. Przestrzeń
biurowa i sklep Tesco w Krakowie będzie funkcjonować bez zmian, także w trakcie budowy, jak
i po jej zakończeniu. Obiekty w Poznaniu i Łodzi będą działać do momentu uzyskania pozwoleń i rozpoczęcia prac. Łączna powierzchnia nieruchomości gruntowych, będących przedmiotem transakcji, wynosi około 190 tys. mkw. Cena netto wyniesie łącznie co najmniej 42,5 mln euro. Zawarcie umów przyrzeczonych powinno nastąpić nie później niż na początku 2021 r., po spełnieniu się warunków zastrzeżonych w umowach przedwstępnych.
To kolejna transakcja Echo Investment z Tesco. Pod koniec ubiegłego roku spółka odkupiła od
sieci handlowej teren w Warszawie przy al. Komisji Edukacji Narodowej, obok stacji metra Kabaty. Obszar ten zostanie przekształcony w miastotwórczy projekt, tzw. „destination”, odzwierciedlający charakter dzielnicy przede wszystkim w kontekście zieleni i sąsiedztwa Lasu Kabackiego.

Podstawowym przedmiotem działalności Grupy Echo Investment jest budowa, wynajem i sprzedaż nieruchomości handlowych i biurowych, budowa i sprzedaż inwestycji mieszkaniowych, a także obrót nieruchomościami.