Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Płaca minimalna kością niezgody między pracodawcami i związkowcamipulshr.pl - 4 czerwca 2020 12:36


Z oburzeniem przyjmujemy propozycje organizacji pracodawców, by zamrozić płacę minimalną w przyszłym roku na poziomie 2600 zł - tak pomysł Konfederacji Lewiatan komentuje Piotr Szumlewicz, przewodniczący Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa.

Konfederacja Lewiatan poinformowała, że postuluje wstrzymanie wzrostu płacy minimalnej i stawki godzinowej w 2021 roku. Jej wysokość miałaby zostać utrzymana na poziomie z roku 2020. Płaca wynosiłaby więc 2 600 zł, a stawka godzinowa 17 zł brutto.

Obniżanie płac niewątpliwie przyczyniłoby się do pogłębienia negatywnych zjawisk na rynku pracy i gospodarce - alarmuje związkowiec.

- Choć nieznane są jeszcze wskaźniki, które rząd przedstawi zapewne na koniec lipca, wiemy, że w opinii przedsiębiorców trudno będzie zaakceptować jakikolwiek wzrost płacy minimalnej, mimo że inflacja na pewno, mimo prognozowanego spadku w II połowie roku, będzie wysoka. W perspektywie 2021 roku kluczowa będzie ochrona miejsc pracy i ograniczanie redukcji zatrudnienia, które niestety w opinii pracodawców będzie nie do uniknięcia. Stąd powszechna zgoda na podniesienie zasiłku dla bezrobotnych do 1200 zł i postulat utrzymania instrumentów ochrony miejsc pracy z Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - podkreśla prof. Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan, przewodniczący Zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych RDS, w którym prowadzone są negocjacje.

Więcej na PulsHr.pl