Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

W czerwcu drugi cykl debat w ramach EEC Onlinedlahandlu.pl - 9 czerwca 2020 13:41


Przed nami drugi trzydniowy cykl dyskusji, rozmów i innych wydarzeń realizowanych zdalnie i transmitowanych na żywo w ramach EEC Online.

ZAREJESTRUJ SIĘ!

W programie:

Dzień 1 | 22 czerwca 2020
10.00-11.30
Sztuka odmrażania. Biznes, administracja, rynek
Podsumowanie pierwszego etapu funkcjonowania tarcz antykryzysowych. Efekty, doświadczenia, wnioski. Co zmieniły w warunkach prowadzenia działalności gospodarczej regulacje „covidowe”? Kalendarz odmrażania i komunikacja – kluczowe dla biznesu. Jakich zmian dokonały firmy, by przetrwać i jakie ryzyka rodzi powrót na rynek? Perspektywy odbudowy gospodarki w świetle danych finansowych i prognoz makroekonomicznych.

12.00-13.15
Międzynarodowy handel, eksport, ekspansja
Odmrażanie obrotu gospodarczego w skali globalnej i lokalnej – tempo, bariery, pułapki. Protekcjonizm na fali – zagrożenia dla polskiej gospodarki. Wsparcie eksporterów i inwestorów na rynkach zagranicznych – skuteczne modele działania na czas globalnej recesji. Logistyka międzynarodowa wobec nowych realiów, wyzwań i szans.

13.30-14.15
Finanse publiczne w obliczu wyzwań, potrzeb i ograniczeń
Restrukturyzacja pod presją
Wzrost liczby postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych. Standardowe i stosowane w warunkach ekstremalnych działania restrukturyzacyjne w firmach. Prawo restrukturyzacyjne czy tarcze antykryzysowe? Sądowe postępowanie restrukturyzacyjne – kiedy podjąć trudną decyzję?

14.30-15.30
Samorząd w obliczu pandemii i kryzysu
Polityka miejska w 2021 r. – rozwój czy walka o przetrwanie?
Budżet obywatelski, organizacje pozarządowe, inwestycje. Samorządność i aktywność mieszkańców w czasie kryzysu
Samorząd, turystyka. Skala zapaści w branży turystycznej – próby reaktywacji. Nowe realia – nowa, alternatywna oferta. Przede wszystkim bezpieczeństwo. Jak skutecznie współpracować? Rola turystyki w strategii miasta. 

Dzień 2 | 23 czerwca
9.00-10.15
Go for cloud. Chmura w biznesie, biznes w chmurze
Przetwarzanie w chmurze – kluczowy element IV rewolucji przemysłowej. Potencjał funkcjonowania firm w chmurze i online. Technologie Cloud wobec przyspieszenia cyfryzacji – co z popytem na usługi i rozwiązania chmurowe? Poziom absorpcji chmury wśród przedsiębiorstw w Polsce i Europie. Inwestycje w infrastrukturę chmurową.

10.30-11.45
Cyfrowa transformacja przemysłu
Inteligentne fabryki i robotyzacja jako odpowiedź na wyzwania ekonomiczne, demograficzne i zagrożenia zdrowia publicznego. Co czwarta rewolucja przemysłowa zmieni w relacjach producent-odbiorca? Przemysłowy internet rzeczy jako sposób doskonalenia produktów i procesów. Bariery rozwoju Przemysłu 4.0. Rynek pracy a kompetencje pracowników.

12.00-13.00
Telekomunikacja. Teraz infrastruktura
Białe plamy na mapie infrastruktury telekomunikacyjnej kraju. Słaba infrastruktura – bariera cyfryzacji, hamulec rozwoju. Pandemia wyostrza niedostatki. Wykluczenie cyfrowe: punkt widzenia administracji rządowej, rekomendacje samorządów. Jak skutecznie realizować projekty? Finansowanie inwestycji, rola państwa i biznesu.

13.15-14.00
5G. Cyfrowe autostrady
Wykorzystanie możliwości 5G dla budowy e-państwa, innowacji w przemyśle i inteligentnej gospodarki. Technologie i modele biznesowe. Kto jest już „5G Ready”? Bezpieczeństwo infrastruktury. Przetargi i finansowanie budowy. Najbardziej zaawansowane wdrożenia komercyjne. Pierwsze doświadczenia – w świecie i na polskim gruncie. 

Dzień 3 | 24 czerwca
9.30-11.00
Przemysł w Polsce i w Europie
Kondycja europejskiego przemysłu przed i w trakcie pandemii. Przemysłowy potencjał Polski w sieci powiązań kooperacyjnych. Koszty energii, regulacje związane z ochroną klimatu, konkurencja pozaeuropejska. Perspektywy branż energochłonnych. Reshoring i zmiany w architekturze światowych powiązań gospodarczych. Powrót do aktywności – co z popytem w czasie recesji? Hutnictwo - sytuacja i trendy cenowo-popytowe na rynku stali.

11.15-12.30
Fundusze UE. Stare i nowe priorytety
Fundusze strukturalne na froncie walki z kryzysem. Jak zmienią się zasady wykorzystania funduszy unijnych? Przyspieszenie, uproszczenie, ułatwienie. Nowa alokacja – potencjalne skutki dla polskiej gospodarki i inwestycji. Priorytety czasu recesji. Wieloletnie ramy finansowe 2021-2027 jako strategiczna perspektywa. W kierunku zielonych inwestycji. Inwestycje w energetyce odnawialnej nadal wspierane – przykład stabilności w niepewnych czasach i potencjalny motor koniunktury.

Sprawiedliwa transformacja. Nagłe przyspieszenie
Koszty ekonomiczne i społeczne procesów transformacji tradycyjnych regionów przemysłowych. Problemy wyostrzone poprzez gospodarczo-społeczne skutki pandemii. Plany, potrzeby, działania – na szczeblu europejskim, krajowym, regionalnym. Fundusz i mechanizmy sprawiedliwej transformacji jako integralny element unijnej strategii odbudowy.

Pełny zakres tematyczny debat 22-24 czerwca dostępny jest na stronie: www.eecpoland.eu.

Przez najbliższe miesiące (czerwiec-sierpień) będziemy kontynuować rozpoczętą debatę, spotykać się zdalnie, a w dniach 2-4 września zapraszamy na Europejski Kongres Gospodarczy oraz European Tech and Start-up Days do Katowic, na największe spotkanie gospodarcze Europy Centralnej. Po raz dwunasty chcemy w gronie doświadczonych przedsiębiorców, ekspertów, ludzi gospodarki tworzyć szerokie i otwarte forum wymiany opinii i wiedzy o polskiej i europejskiej gospodarce.