Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Tyskie świętuje otwarcie pubów nową reklamądlahandlu.pl - 10 czerwca 2020 10:39


8 czerwca ruszyła nowa kampania marki Tyskie „Ważne, że znów przechodzimy na Ty”, która podkreśla otwarcie pubów, a towarzyszy mu motyw przewodni piosenki Marka Grechuty.

Marka z nadzieją wypatruje lepszych dni, „dni których jeszcze nie znamy”.
Spotowi telewizyjnemu towarzyszy zaplanowany na całe lato szereg działań związanych
z branżą gastronomiczną. Najbliższym przykładem jest akcja promocyjna w około 5000 lokali gastronomicznych, w której konsumenci dostaną drugie Tyskie do przejścia na TY w cenie jednego piwa. Akcja będzie dodatkowo wspierana promocją lokali w obrębie ich najbliższej społeczności.
Od kwietnia, gdy obostrzenia spowodowały zamknięcie pubów i restauracji, Kompania Piwowarska odbierała na swój koszt niesprzedane piwo beczkowe, a w zamian przekazywała świeże na nowe otwarcie (wartość piwa świeżego wyniosła nie mniej niż 5,6 mln zł).
Za przygotowanie kampanii odpowiadają Bardzo oraz GONG. Za reżyserię spotu - Karolina Lewicka
i Tomasz Kapuściński. Produkcję powierzono OTO films, zaś zakup mediów – Zenith.