Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

MR: Ponad 81 mld zł trafiło do przedsiębiorców dzięki tarczy antykryzysowejMR - 12 czerwca 2020 10:51


Ministerstwo Rozwoju poinformowało, że wartość przyznanej pomocy - według stanu na 10 czerwca - wynosi już 81,86 mld zł.

Z tarczy antykryzysowej przyznano już::

- 1 357 448 mikropożyczek dla przedsiębiorców na łączną kwotę ponad 6 770 503 111 zł (stan na 10.06.2020);
- na ochronę miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przyznano 5 152 918 558 zł (stan na 10.06.2020);
- 1 499 303 świadczeń postojowych dla samozatrudnionych i zleceniobiorców z ZUS na łączną kwotę 2 940 437 653 zł (stan na 10.06.2020);
- 2 346 922 094 zł na dofinansowania wynagrodzeń pracowników dla MMŚP z Europejskiego Funduszu Społecznego (stan na 10.06.2020);
- zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za okres marzec - maj 2020 r. na kwotę w sumie 7 509 300 399 zł (stan na 10.06.2020);
- 48 210 880 479 zł subwencji z Tarczy Finansowej PFR (stan na 10.06.2020);
zabezpieczenie kredytów BGK o łącznym wolumenie 8,93 mld zł (stan na 10.06.2020).

Do ZUS i urzędów pracy wpłynęło 5 870 457 wniosków o skorzystanie z oferowanych przez tarczę rozwiązań, w tym:

- 32 838 – dot. dofinansowania do wynagrodzeń w okresie przestoju ekonomicznego, dofinansowania do wynagrodzeń w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy;
- 1 705 218 – dot. pożyczki dla mikroprzedsiębiorców;
- 283 098– dot. dofinansowania wynagrodzeń pracowników dla MMŚP z Europejskiego Funduszu Społecznego;
- 1 590 078 – dot. świadczenia postojowego dla osób prowadzących działalność gospodarczą;
- 236 868 – dot. świadczenia postojowego dla umów cywilnoprawnych;
- 67 365 – dot. odroczenia lub rozłożenia składek ZUS bez opłat;
- 1 945 178 – dot. zwolnienia ze składek do ZUS za marzec - maj 2020 r.