Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

W Warszawie opłaty za ogródki gastronomiczne niższe o 75 proc.UM Warszawa - 22 czerwca 2020 12:16


Warszawscy radni przegłosowali w czwartek, 18 czerwca, nowy projekt uchwały o obniżeniu stawek za zajęcie pasa drogowego m.in. pod ogródki gastronomiczne. Do tej pory opłaty były niższe o połowę. Teraz będzie to 75 proc.

W maju opłaty za zajęcie pasa drogowego m.in. pod ogródki gastronomiczne zostały obniżone o połowę. - Zdajemy sobie sprawę, że przedsiębiorcy są obciążeni wieloma innymi kosztami, a pomoc rządowa często bywa niewystarczająca, dlatego zdecydowaliśmy o kolejnej bonifikacie, która będzie wynosiła 75 proc.  - informują władze Warszawy. 

Do tej pory do Zarządu Dróg Miejskich wpłynęło 36 wniosków, dotyczących obniżenia czynszu dzierżawnego za zajęcie pasa drogowego pod obiekty związane z funkcją drogi i ok. 40 wniosków dotyczących handlu.