Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

UOKiK bada wniosek Eurocashu o przejęcie EmperiiPAP - 17 września 2010 09:01


Zgodnie z zapowiedziami, Eurocash złożył do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wniosek o zgodę na przejęcie kontroli nad Emperią Holding.

W poniedziałek późnym wieczorem Eurocash poinformował o przekazaniu Emperii Holding propozycji połączenia. Zaproponowano ustalenie parytetu wymiany akcji na 3,76 akcje połączeniowe wyemitowane przez Eurocash w zamian za jedną akcję Emperii. Zgodnie z propozycją, wszystkie aktywa oraz zobowiązania Emperii zostałyby przeniesione na Eurocash w zamian za akcje połączeniowe, które zostaną wydane akcjonariuszom Emperii po rejestracji połączenia przez sąd rejestrowy.

Eurocash chce osiągnąć minimum 50 proc. udziału w akcjonariacie Emperii. Przedstawiciele Eurocashu wykluczają możliwość zmiany parytetu wymiany akcji. Uważają, że zaproponowali sprawiedliwy przelicznik, który będzie zaakceptowany przez rynek. Tymczasem zarząd Emperii ocenił przedstawione warunki jako "rażąco niekorzystne dla akcjonariuszy" i zdecydował o odrzuceniu oferty. Zapowiedział też, że to samo zarekomenduje pozostałym akcjonariuszom.

Urząd powinien rozpatrzyć wniosek w ciągu dwóch miesięcy.