Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Biedronce pandemia niestraszna. 6,5 mld euro sprzedaży na licznikudlahandlu.pl - 30 lipca 2020 07:12


W I półroczu, w czasie gdy inflacja w Polsce spadła z 7,7 proc. w I kw. do 6,4 proc. w II kw. Biedronka była w stanie osiągnąć 7,8 proc. wzrostu sprzedaży LfL (10,9 proc. w lokalnej walucie), czyli 6,536 mld euro. W II kwartale sieć zanotowała wzrost sprzedaży o 8,7 proc. do 3,3 mld euro, a sprzedaż LfL była wyższa o 4,8 proc.Zysk EBITDA Biedronki to 589 mln euro. W I półroczu sprzedaż Jeronimo Martins wzrosła o 4,6 proc. dzięki wynikom w Polsce. Skonsolidowana sprzedaż Grupy wyniosła 9,3 mld euro.

Sprzedaż Biedronki odpowiada za 70,2 proc. sprzedaży całej Grupy. Jednym z elementów sukcesu było nawiązanie współpracy z Glovo, które dostarcza produkty sieci konsumentów w 20 miastach. W tym czasie na półkach Biedronki pojawiło się 130 nowych produktów, m.in. w ramach współpracy z 90 lokalnymi producentami. W ramach rozwijania marki własnej pojawiły się 73 nowe produkty. Sieć powiększyła liczbę sklepów do 3031 placówek. Nakłady na nowe sklepy i modernizacje wyniosły 61 mln euro. W pół roku sieć otworzyła 34 nowe nowe sklepy (sieci przybyło 29 placówek netto). Modernizacje objęły 71 sklepów.

Hebe miało w I półroczu 115 mln euro sprzedaży (spadek o 1,7 proc. w euro i wzrost o 1,2 proc. w lokalnej walucie) i zamknęło ten okres z 284 sklepami (11 nowych otwarć). Jednocześnie firma podjęła decyzję o zamknięciu 47 aptek, nie widząc dalszych szans na rozwój tego biznesu. W I kw. biznes online sieci Hebe urósł o 80 proc. rdr.

EBITDA Grupy wyniosła 635 mln euro, co oznacza spadek o 4,9% rok do roku. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy roku Grupa zainwestowała 142 miliony euro w Polsce (43 proc. tej inwestycji przeznaczono na Biedronkę), Portugalii i Kolumbii, a wynik netto spadł o 36,2% rrd. do 104 milionów euro.

- Utrzymanie ciągłości biznesowej i stabilności łańcucha dostaw w środku kryzysu wymagało od naszych zespołów niezwykłej odporności, determinacji i zaangażowania w całej organizacji, a w szczególności w naszych sklepach i centrach dystrybucji. Składam osobiste podziękowanie za reakcję naszych ludzi - powiedział prezes JM, Pedro Soares dos Santos.

Wyznaczamy wspólne priorytety dla wszystkich Spółek Grupy, jednocześnie wzmacniając lokalną autonomię. Ta autonomia jest ważna, aby skutecznie reagować na różne polityki dotyczące  zachowania konsumentów w krajach, w których działamy - dodał prezes.

W Polsce Biedronka odpowiedziała na wyzwania pandemii z niezwykłą determinacją, łącząc zwinność, elastyczność i zaradność. Te cechy, wraz z dobrze ukierunkowanymi kampaniami promocyjnymi, chroniły rentowność firmy i zwiększały jej udział w rynku.

Zdaję sobie sprawę, że najbliższe miesiące będą nadal trudne. Solidne wyniki naszej głównej działalności, solidność bilansu Grupy i zdolność naszych zespołów do dostosowywania się wzmacniają moje przekonanie, że będziemy w stanie z powodzeniem żeglować po tych niespokojnych wodach. Nadal kierujemy się strategicznymi priorytetami, które zdefiniowaliśmy i którymi nadal się kierujemy - powiedział Pedro Soares dos Santos.