Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Redan i Top Secret mają większy kredyt na zakup nowej kolekcjidlahandlu.pl - 5 sierpnia 2020 11:28


Bank HSBC podpisał aneks przedłużający umowę kredytową dla grupy Redan i sieci odzieżowej Top Secret. Prolongata umowy i powiększenie dostępnego limitu na akredytywy jest dodatkowym elementem zapewniającym możliwość skutecznego finansowania dostaw nowych kolekcji.

Grupa Redan oraz bank HSBC podpisały aneks przedłużający wcześniejsze umowy kredytowe. Podpisany dokument zwiększa dostępny poziom linii na akredytywy prawie dwukrotnie do kwoty 3 mln USD. Akredytywy mogą być otwierane do 30 czerwca 2021 r., natomiast ich wygaśnięcie musi nastąpić do końca 2021 r.

- Jesteśmy zadowoleni z przedłużenia umowy z bankiem HSBC, z którym znajdujemy porozumienie w bieżących niełatwych czasach. Zapewnia nam to stabilność finansową praktycznie na kolejny rok. Od zakończenia obowiązywania zakazu handlu w galeriach handlowych na początku maja widzimy pozytywna tendencję wzrostową sprzedaży, choć cały czas jest ona niższa w porównaniu do roku poprzedniego – powiedział Bogusz Kruszyński, prezes zarządu Redan.