Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Centra Atrium odnotowały spadek dochodu z najmu o 21 mln eurodlahandlu.pl - 6 sierpnia 2020 15:42


Atrium European Real Estate Limited, właściciel i operator nieruchomości usługowo-handlowych, odnotował spadek dochodu netto z najmu o 21 mln euro. - Pomijając wpływ skutków COVID-19 w wysokości 12 mln euro (będących głównie wynikiem narzuconych przez polski rząd zwolnień z opłat czynszowych i eksploatacyjnych w okresie zamrożenia gospodarki) oraz wpływ zbycia składników majątkowych o wartości 10 mln euro netto, wartość dochodu netto z najmu wzrosła o 0,7 mln euro - podała spółka.

W oparciu o porównywalne dane, dochód netto z najmu spadł o 14,3%, lecz wyłączywszy wpływ skutków COVID-19 - dochód netto z najmu odnotował wzrost o 1,0%.

Zysk operacyjny EBIDTA oraz skorygowany zysk spółki na akcję - według danych EPRA - spadły odpowiednio o 24% i 36%, lecz pominąwszy wpływ skutków COVID-19 i przeprowadzonego zbycia składników majątkowych - wskaźniki te pozostały na stabilnym poziomie i wyniosły odpowiednio 83 mln euro i 15,4 eurocentów.

Marża operacyjna spadła do 90%, czyli o 5,8 p.p., z czego 3,7 p.p. wynikało z nałożonych przez polski rząd zwolnień z opłat eksploatacyjnych w okresie zamrożenia gospodarki. Na spadek marży operacyjnej wpływ wywarło również wsparcie udzielone najemcom oraz realizowane projekty rozbudowy i modernizacji obiektów.

Nieruchomości spółki generujące przychody odnotowały spadek wartości na poziomie 3.3% (88 mln EUR), co w głównej mierze jest efektem wzrostu stóp kapitalizacji ze wszystkich obiektów w portfelu z 6,4% na dzień 31 grudnia 2019 roku do 6,5% na dzień 30 czerwca 2020 roku.

W pierwszym półroczu 2020 roku Grupa realizowała swoją strategię rotacji i repozycjonowania portfela, w ramach czego przeprowadzono transakcje na 75 mln EUR, w tym sprzedaż w styczniu centrum handlowego Atrium Duben na Słowacji oraz w lipcu pięciu obiektów w Polsce.

Atrium posiada portfel 26 aktywów o wartości 2,5 mld euro i powierzchni najmu brutto (GLA) wynoszącej ponad 809 000 mkw. Nieruchomości te są zlokalizowane w Polsce, Czechach, Słowacji oraz w Rosji.