Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Sieć drogerii Natura ze stratą na poziomie 18,4 mln zł. Możliwe zamknięcia nierentownych placówekdlahandlu.pl - 13 sierpnia 2020 14:43


Przychody spółki Natura prowadzącej sieć drogerii Natura w okresie styczeń-grudzień 2019 r. wyniosły 487 490 567,31zł. Koszty to 505 990 106,70 zł. Strata netto spółki wynosi 18 499 539,39 zł. W tym roku zarząd sieci planuje dalsze działania mające na celu poprawę rentowności lub zamknięcie najsłabszych sklepów.

W tym okresie podstawowym przedmiotem działalności spółki była sprzedaż detaliczna artykułów konsumpcyjnych, w szczególnosci, kosmetyków i chemii za pośrednictwem około 280 drogerii własnych, agencyjnych i sklepu internetowego.

Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników firmy z 2 stycznia 2020 r. postanowiono podwyższyć kapitał zakładowy o kwotę 3 625 000,00 zł poprzez utworzenie 72 500 nowych udziałów w kapitale zakładowym. Udziały te przeznaczyć do objęcia spółce Corporation of European Pharmaceutical Distributors N.V.- dotychczasowemu wspólnikowi spółki w zamian za wkład pieniężny w kwocie 14 500 000,00 zł., przy czym nadwyżkę wartości wnoszonego wkładu pieniężnego ponad wartość nominalną bejmowanych udziałów w kwocie 10 875 000,00 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy firmy.

W tym roku zarząd sieci planuje dalsze działania mające na celu poprawę rentowności lub zamknięcie najsłabszych sklepów. Najważniejszym celem w bieżącym roku będzie zwiększenie sprzedaży i poprawę wyniku na poziomie EBITDA w stosunku do poprzedniego okresu.