Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

GIS wycofuje partię oleju z ryżu RiziPAP - 13 sierpnia 2020 14:51


O wycofaniu produktu "Rizi Olej z ryżu" w litrowych butelkach z datą trwałości do 13.09.2021 r. poinformował w czwartek Główny Inspektorat Sanitarny. Powodem jest przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu estrów glicydowych.

Jak wynika z informacji GIS, władze Holandii poinformowały poprzez System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach o wycofaniu kolejnej partii produktu "Rizi Olej z ryżu" w butelkach 1000 ml, oznaczonych datą minimalnej trwałości - 13.09.2021 r.

Importerem produktu z Tajlandii jest Heuschen & Schrouff Oriental Foods Trading.

Powodem wycofania produktu - podał GIS - jest przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu estrów glicydowych.