Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

ZPPM: Sprzeciw wobec obowiązku znakowania kraju pochodzenia mlekafarmer.pl - 13 sierpnia 2020 21:03


Obowiązek znakowania kraju pochodzenia mleka oraz mleka jako składnika produktów spożywczych wiązałby się nie tylko ze znacznymi utrudnieniami oraz zwiększeniem kosztów produkcji, ale również mógłby negatywnie wpłynąć na handel międzynarodowy, jak podkreślił ZPPM. Największe problemy w znakowaniu dotyczyłyby produktów o mieszanym składzie.

Komisja Europejska w strategii „Od pola do stołu” zaproponowała rozważenie możliwości wprowadzenia obowiązku podawania w oznakowaniu żywności informacji o miejscu pochodzenia mleka oraz mleka i mięsa jako składnika środków spożywczych. Szczególnie w przypadku mleka pomysł ten budzi znaczny sprzeciw ze strony organizacji branżowych.

Jak czytamy na stronie Związku Polskich Przetwórców Mleka, Polska wśród działań w ramach Prezydencji postanowiła wypracować wspólne stanowiska GV4 w sprawie tej propozycji. W związku z tym MRiRW zwróciło się do organizacji branżowych z pismem, w którym poproszono o odniesienie do propozycji Komisji.

– Związek Polskich Przetwórców Mleka z niepokojem i dezaprobatą obserwuje prace organów Unii Europejskiej nad wprowadzeniem w ramach strategii „od pola do stołu” przepisów w zakresie obowiązkowego znakowania kraju pochodzenia produktów lub surowców stosowanych do produkcji żywności. Opowiadamy się za utrzymaniem obowiązkowego znakowania pochodzenia podstawowego składnika produktu, wyłącznie zgodnie z zasadami wynikającymi z dotychczasowego brzmienia art. 26 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności oraz za utrzymaniem możliwości dobrowolnego znakowania pochodzenia produktu lub surowca w przypadkach, gdy nie jest ono wymagane – stwierdził ZPPM w przesłanej do MRiRW opinii.

Więcej w farmer.pl