Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

W lipcu potaniała żywność, ubrania i obuwiedlahandlu.pl - 14 sierpnia 2020 11:39


Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2020 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 3,0% (przy wzroście cen usług – o 7,3% i towarów – o 1,5%). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny obniżyły się o 0,2%.

W lipcu br. w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały niższe ceny żywności (o 1,6%) oraz odzieży i obuwia (o 2,3%), które obniżyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,37 p. proc i 0,11 p. proc.
Wyższe ceny w zakresie transportu (o 1,1%), mieszkania (o 0,2%), restauracji i hoteli (o 0,5%)
oraz łączności (o 0,6%), podwyższyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,09 p. proc., o 0,04 p. proc
i po 0,03 p. proc.
W porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wyższe ceny w zakresie mieszkania (o 5,8%), żywności (o 4,1%) oraz restauracji i hoteli (o 6,0%) podniosły ten wskaźnik odpowiednio o 1,39 p. proc., 0,94 p. proc oraz 0,37 p. proc. Niższe ceny w zakresie transportu (o 8,5%) oraz odzieży i obuwia (o 1,9%) obniżyły wskaźnik odpowiednio o 0,84 p. proc. i 0,09 p. proc.