Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

W UOKiKu wniosek REWE i Greenyard. Chcą stworzyć spółkędlahandlu.pl - 24 sierpnia 2020 13:15


Do UOKiKu wpłynął wniosek ws. utworzenia wspólnego przedsiębiorcy przez REWE Deutscher Supermarkt AG & Co z siedzibą w Niemczech oraz Greenyard NV z siedzibą w Belgii.

REWE Deutscher Supermarkt AG & Co KGaA prowadzi działalność w zakresie sprzedaży detalicznej żywności. REWE jest członkiem grupy kapitałowej, na której czele stoi REWE-ZENTRALFINANZ eG z siedziba w Kolonii, Niemcy („Grupa REWE”). Grupa REWE jest grupą spółdzielczą prowadzącą działalność w zakresie sprzedaży detalicznej żywności i napojów, prowadzenia marketów budowlanych oraz turystyki.

Greenyard NV stoi na grupy kapitałowej („Grupa GY”). Grupa GY jest tradycyjnym sprzedawcą hurtowym owoców, warzyw oraz ciętych kwiatów. Grupa GY kupuje owoce, warzywa oraz kwiaty cięte, a następnie je odsprzedaje na rzecz różnych europejskich sieci detalicznych. Poza tym, Grupa GY świadczy również usługi logistyczne oraz wykończeniowe. W szczególności, GY prowadzi dojrzewalnie bananów.