Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Prokuratura wszczyna śledztwo w sprawie transakcji sprzedaży Małpka Expressdlahandlu.pl - 27 sierpnia 2020 13:20


Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo w sprawie działania na niekorzyść Forteam Investments Limited w związku ze zdarzeniami towarzyszącymi nabyciu przez fundusz w 2015 r. sieci sklepów Małpka. Łącznie prokuratura zbada możliwość popełnienia co najmniej trzech czynów: oszustwa, świadomego niezaspokojenia roszczeń Forteam i prania brudnych pieniędzy. Forteam Investments Ltd. to spółka inwestycyjna należąca do amerykańskiego funduszu private equity Delta Capital.

W ramach prowadzonego śledztwa prokuratura będzie badać, czy przedstawiciele Forteam zostali oszukani podczas podpisywania umowy gwarancyjnej w 2015 r. towarzyszącej nabyciu Małpka S.A. Wtedy ówczesny jej właściciel zapewniał, że posiada wystarczający majątek, który pozwoli wywiązać się z zawartej w umowie gwarancji. Dla Forteam była to kluczowa kwestia decydująca o prowadzeniu dalszych interesów i zainwestowaniu w sieć Małpka Express.

Kolejny czyn, który zbada prokuratura to świadome doprowadzenie do uszczuplenia zaspokojenia Forteam poprzez zmniejszenie o co najmniej 12 600 000 PLN majątku spółek będących stroną umowy gwarancyjnej towarzyszącej zakupowi sieci Małpka Express.

Trzecie oskarżenie dotyczy prania brudnych pieniędzy. Prokuratura sprawdzi czy zbywanie, w celu uszczuplenia zaspokojenia Forteam, objętych sądowym zabezpieczeniem akcji spółki Czerwona Torebka S.A. pomiędzy powiązanymi ze sobą podmiotami nie odbyło się z naruszeniem przepisów prawa.

W oświadczeniu przesłanym do redakcji dlahandlu.pl Borys Nowaczyk, pełnomocnik Mariusza Świtalskiego informuje: "W opinii moich klientów zawiadomienie złożone przez Forteam Investment Limited stanowi wyłącznie instrumentalną grę w procesie cywilnym. Twierdzenia Forteam Investment Limited są pomówieniami i nie mają odzwierciedlenia w rzeczywistości, co zostanie wykazane podczas procesu sądowego. Wskazać należy, iż w chwili obecnej nie ma żadnego orzeczenia, które sankcjonowałoby roszczenia Forteam Investment Limited".

Forteam Investments Ltd. to spółka inwestycyjna należąca do amerykańskiego funduszu private equity Delta Capital. W roku 2015 Forteam nabył od Czerwonej Torebki 100% akcji Małpka S.A., właściciela sieci sklepów Małpka Express. Od 2018 r. fundusz pozostaje w sporze cywilnym z Mariuszem Świtalskim.

To kolejna odsłona sporu, o którym więcej pisaliśmy tutaj