Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Kontrola skarbowa w spółce Rovitadlahandlu.pl - 28 sierpnia 2020 14:53


Małopolski Urząd Celno-Skarbowy zbadał księgi podatkowe Rovity. Urzędnicy zakwestionowali transakcje handlowe między bezpośrednimi dostawcami a spółką.

Zarząd spółki Rovita podał, że do firmy wpłynął protokół z badania ksiąg podatkowych za okres od marca do kwietnia 2016 roku, przeprowadzonego w spółce przez Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie.
Zakres kontroli obejmował rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku od towarów i usług za miesiące od marca do kwietnia 2016 roku.

W wyniku badania urzędnicy zakwestionowali transakcje handlowe między bezpośrednimi dostawcami a spółką, które dotyczyły towarów handlowych będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.
Zarząd firmy obecnie analizuje treść protokołu pod kątem złożenia zastrzeżeń do protokołu kontroli, bowiem spółka nie zgadza się z oceną i wnioskami zawartymi w protokole.

Zarząd Rovity w celu zachowania należytej staranności, po zapoznaniu się z protokołem z badania ksiąg podatkowych, podjął decyzję o podaniu tej informacji, pomimo wstępnego etapu postępowania, do publicznej wiadomości.