Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Polski legaltech łączy siły. Cyfrowy obieg dokumentów jeszcze prostszywnp.pl - 1 września 2020 11:35


Polski legaltech wypracował już sobie mocną pozycję. Świadczy o tym choćby fakt, że na tegorocznym Europejskim Kongresie Gospodarczym doczekał się własnej sesji tematycznej, na której zjawią się producenci takich rozwiązań jak Umownik, Ultima Ratio czy Wizlink. Dzięki nim wdrożenie cyfrowego obiegu dokumentów prawnych jest dziś proste, szybkie i nie wiąże się z wysokimi kosztami.

Rozwiązania z dziedziny legaltech stały się czymś naturalnym. Każda firma dąży dziś do cyfryzacji i automatyzacji procesów. Z jednej strony pozwala to obniżać koszty działalności i podnosić efektywność, z drugiej zabezpiecza ciągłość działalności w sytuacjach kryzysowych takich jak choćby wybuch pandemii COVID-19.

 

Na rynku nie brakuje dobrze rozwiniętych polskich produktów, które pozwalają choćby tworzyć i zawierać umowy online czy rozstrzygać elektronicznie sprawy sądowe. Dobrymi przykładami są tu Umownik i sąd arbitrażowy Ultima Ratio. Pierwsze rozwiązanie pozwala na zawieranie umów na odległość bez używania kwalifikowanego podpisu elektronicznego czy profilu zaufanego.

Z kolei Ultima Ratio to sąd arbitrażowy, który na mocy porozumienia stron zastępuje sąd państwowy. Arbitrami Ultima Ratio są notariusze odznaczający się wybitną znajomością prawa i umiejętnością wyważenia racji obu stron sporu. Całość postępowania prowadzona jest elektronicznie, a ostateczny wyrok można uzyskać już w ciągu 3 tygodni.

 

Jako jedna z nielicznych instytucji spoza sektora publicznego, Ultima Ratio został przyłączony do Węzła Krajowego Ministerstwa Cyfryzacji. W ten sposób poradzono sobie z największym bólem głowy sądownictwa elektronicznego - weryfikacją tożsamości stron. Tutaj następuje ona poprzez Profil Zaufany.

Choć za Umownika i Ultima Ratio odpowiadają dwie różne firmy, to ich narzędzia są ze sobą kompatybilne. - Użytkownicy Umownika mogą jednym kliknięciem dodać do umowy zapis o rozstrzyganiu ewentualnych sporów w sądzie arbitrażowym Ultima Ratio - tłumaczy Bartłomiej Majchrzak z Umownika.

Na tym współpraca się nie kończy. Użytkownik Umownika czy Ultima Ratio zyskuje też dostęp do narzędzia Wizlink, które pozwala na ekspresową robotyzację procesów w firmie. Wizlink to oprogramowanie współpracujące z ekranowym interfejsem użytkownika systemu komputerowego w taki sam sposób, jak zrobiłby to człowiek. Jest to główna różnica w stosunku do tradycyjnych form integracji IT opartych na bazie danych, interfejsach programowania aplikacji (API) lub wspólnej warstwie.

- Oferujemy software stworzony z myślą o osobach, które nie są programistami. Dzięki temu nie trzeba znać się na kodowaniu, by zautomatyzować procesy w firmie. Nasze rozwiązanie pracuje na tym, co człowiek widzi zwykle na ekranie i pozwala na wykonywanie automatycznych czynności w tym obszarze - tłumaczy Michał Wawiórko, prezes firmy First Byte, która opracowała narzędzie klasy RPA (Robotic Process Automation) o nazwie Wizlink.

Wizlink może ściągać dokumenty, wykonywać operacje na plikach, używać aplikacji biznesowych. - Przykładowo robot może otworzyć plik Excel i skopiować do Umownika lub jakiegokolwiek innego programu dane w nim zawarte - wyjaśnia Michał Wawiórko.
CZYTAJ WIĘCEJ