Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

UOKiK skontrolował komody, uchybienia dotyczące oznakowaniadlahandlu.pl - 11 września 2020 10:21


Skontrolowane przez inspektorów handlowych komody szufladowe nie miały wad konstrukcyjnych, nieprawidłowości dotyczyły tylko oznakowania produktów - informuje w komunikacie Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Jak podał UOKiK, w I kwartale 2020 r. pięć wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej działających na terenach województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego, przeprowadziło ogólnokrajową kontrolę, której celem była ocena bezpieczeństwa wolnostojących szufladowych komód mieszkaniowych pod kątem spełniania wymagań bezpieczeństwa określonych w ustawie o ogólnym bezpieczeństwie produktów.

"Była to pozaplanowa kontrola interwencyjna zainicjowana przez Prezesa UOKiK w związku z informacją ujawnioną w mediach o wypadkach śmiertelnych z udziałem dzieci spowodowanych użytkowaniem komody szufladowej" - tłumaczy UOKiK.

Kontrolami objęto 20 przedsiębiorców: 6 producentów, jednego importera, 10 placówek sprzedaży detalicznej, 3 sklepy wielkopowierzchniowe. "Skontrolowano 58 partii produktów, z czego ze względu na nieprawidłowości wyłącznie w oznakowaniu zakwestionowano 17 z nich, co stanowi 29,31 proc. wszystkich zbadanych. Żaden z produktów nie został zakwestionowany z uwagi na nieprawidłowości w konstrukcji" - tłumaczy urząd.

Najwięcej uchybień dotyczyło niepełnych zapisów w instrukcjach użytkowania (70,59 proc.). W przypadku 35,29 proc. zakwestionowanych partii mebli stwierdzono niekompletne dane lub brak danych producenta, natomiast w jednym przypadku brakowało danych umożliwiających identyfikację produktu.

"Nieprawidłowości stwierdzono u 7 przedsiębiorców, tj. w 35,00 proc. skontrolowanych podmiotów gospodarczych. Wszyscy kontrolowani dokonali poprawy oznakowania w ramach dobrowolnych działań naprawczych jeszcze w toku prowadzonych kontroli" - zauważa UOKiK.

Dodano, że w następstwie przeprowadzonych kontroli skierowano 9 pism informujących przedsiębiorców odpowiedzialnych za wprowadzenie produktów na rynek o stwierdzonych nieprawidłowościach w zakresie oznakowania wraz z wnioskami o usunięcie uchybień.

"W związku z tym, że ujawnione nieprawidłowości dotyczyły jedynie kwestii oznakowania i zostały skorygowane w ramach dobrowolnych działań naprawczych, nie było konieczności przekazywania akt spraw do Prezesa UOKiK" - podsumował UOKiK.

Urząd przypomina, że komody, szczególnie z szufladami, mogą spowodować poważne obrażenia, szczególnie u mniejszych dzieci z uwagi na ich wzrost. Jest to możliwe np. wtedy, gdy ciekawski dwulatek podczas zabawy wyciągnie górną szufladę mebla i zawiesi się na niej lub wysunie naraz kilka szuflad w źle wyważonym meblu. Pod wpływem zmiany środka ciężkości komoda przewróci się i przygniecie dziecko. Innym zagrożeniem, także dla dorosłego, jest sytuacja, gdy niewłaściwie zabezpieczona szuflada po wysunięciu osunie się w dół i spowoduje uszkodzenie ciała, np. nóg użytkownika - zauważa urząd.