Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

W II kw. Ukraińcy wydali w Polsce o 90 proc. mniej rdr.dlahandlu.pl - 23 września 2020 11:56


Z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w drugim kwartale 2020 roku, Ukraińcy wydali w Polsce 220 mln zł. Rok wcześniej te wydatki były niemal o 90% wyższe i sięgnęły prawie 2 mld zł. Eksperci Personnel Service wskazują, że po raz pierwszy od 2014 roku, kiedy do Polski zaczęła napływać imigracja z Ukrainy, ten wynik był niższy niż 1 mld zł.


Z raportu Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w drugim kwartale 2020 roku cudzoziemcy przekroczyli granicę Polski 28,9 mln razy. Jest to spadek o 64% w porównaniu do drugiego kwartału 2019 roku, a także o ponad 50% mniej niż w pierwszym kwartale 2020 roku. Znacznie niższy wskaźnik jest głównie efektem pandemii koronawirusa i czasowego zamknięcia granic. Obcokrajowcy spoza UE musieli poddać się 14-dniowej kwarantannie.
W drugim kwartale 2020 roku liczba przekroczeń granicy polsko-ukraińskiej przez naszych wschodnich sąsiadów wyniosła 617 tys. To o ponad 3 mln mniej niż w drugim kwartale 2019 roku, kiedy zrobili to 3,8 mln razy. Ten spadek idzie w parze ze zmniejszonymi wydatkami, które ukształtowały się na poziomie 220 mln zł. Kwota ta jest o niemal 1,7 mld zł niższa od tej z ubiegłego roku (1,9 mld zł).
Wśród cudzoziemców przekraczających granicę Polski najwięcej wydali Niemcy (2 mld zł), następnie Czesi (363 mln zł), Słowacy (320 mln zł), a dopiero na czwartym miejscu znaleźli się Ukraińcy (220 mln zł). Warto jednak zwrócić uwagę na to, że w przeliczeniu na wydatki na osobę, na pierwszym miejscu nadal są Ukraińcy. Na zakupy przeznaczali średnio 693 zł, podczas gdy Niemcy zaledwie 401 zł, a Czesi 241 zł. Nadal jednak, w porównaniu rok do roku średnie wydatki Ukraińców na osobę spadły prawie o 100 zł. - Strach przed utratą zatrudnienia spowodował, jak wynika z szacunków NBP, że w pierwszych tygodniach panowania epidemii koronawirusa Polskę opuściło nawet 200 tys. pracowników z Ukrainy. Obywatele Ukrainy od czterech lat co roku zostawiali w Polsce ponad 7 mld zł. Teraz notujemy znaczące spadki. Ukraińcy zostawią w portfelach polskich przedsiębiorców zdecydowanie mniejsze kwoty, co z pewnością będzie odczuwalne – komentuje Krzysztof Inglot, Prezes Personnel Service i ekspert ds. rynku pracy.

Według Głównego Urzędu Statystycznego, w drugim kwartale 2020 roku obcokrajowcy spoza UE nabywali w Polsce przede wszystkim towary nieżywnościowe, na które przeznaczali ponad 82,4% swoich wydatków. Żywność i napoje bezalkoholowe stanowiły 12,9% wydatków, a usługi 4,6%. Natomiast cudzoziemcy z UE w ostatnich trzech miesiącach minionego roku największy odsetek wydatków poniesionych w Polsce przeznaczyli także na towary nieżywnościowe - 58,7%, na żywność i napoje bezalkoholowe - 13,9%, natomiast na usługi - 10,1%.