Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Rynek elektroniki, AGD i RTV oparł się pandemiidlahandlu.pl - 25 września 2020 12:34


Światowy rynek elektroniki, AGD, RTV oparł się pandemii. W Polsce sprzedano mniej urządzeń, ale wartościowo rynek urósł.

W pierwszej połowie roku wartość światowego rynku (z wyłączeniem Ameryki Północnej i RPA) sprzętu elektroniki użytkowej, AGD, RTV, czyli kategorii TCG (ang. Technical Consumer Goods) spadła do 306 mld EUR w okresie zamknięcia sklepów i przerw w handlu detalicznym spowodowanych wybuchem pandemii COVID-19. Dane Panelu Handlowego GfK wskazują na spadek globalnej sprzedaży urządzeń z kategorii TCG w pierwszej połowie roku o 5,8 proc. W porównaniu z innymi branżami skala spadku jest stosunkowo niewielka. Rynek TCG zdyskontował nagłą potrzebę „domowej cyfryzacji” w czasie lockdownu.

Światowy rynek urządzeń TCG (czyli łącznie sektory: Consumer Electronics, Information Technology, Major Domestic Appaliances, Photo, Small Domestic Appaliances, Telecom) okazał się odporny podczas pandemii COVID 19. I to pomimo, iż 83 proc. respondentów zmieniło swoje zachowania zakupowe podczas pandemii (dane z badania GfK Consumer Pulse). Globalny spadek sprzedaży na rynku TCG w pierwszej połowie roku, wynoszący około 6 proc., był bardzo umiarkowany w porównaniu z innymi sektorami. Wynik ten można wytłumaczyć siłą innowacyjności tej branży oraz faktem, iż segment elektroniki domowej jest w stanie zaoferować dużą liczbę urządzeń pomocnych lub wręcz niezbędnych w gospodarstwach domowych, na które w czasie kryzysu jest duży popyt: od urządzeń do pracy w domu i edukacji domowej, po produkty ze wszystkich obszarów domowej rozrywki, gastronomii, utrzymania czystości, opieki zdrowotnej i komfortu.

Na początku pandemii, czyli w fazie panicznej, najbardziej podstawową potrzebą okazało się zapewnienie ciągłości pracy i edukacji. Sektory IT i biurowy odnotowały stabilny wzrost w ujęciu wartościowym o 15 proc. w marcu i 15 proc. w kwietniu 2020 roku. Dla porównania, cały sektor urządzeń TCG, ale z wyłączeniem kategorii IT i biurowej, spadł w ujęciu wartościowym o 18 proc. w marcu i o 24 proc. w kwietniu 2020 roku.
Tygodnie od 9 marca do 5 kwietnia, w których rozpoczęto lockdown, charakteryzowały się panicznymi zakupami. Łącznie na rynkach Francji, Niemiec, Włoch, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii w ujęciu ilościowym sprzedaż kamer internetowych wzrosła o 297 proc., monitorów o 120 proc., a notebooków i tabletów o 62 proc. Tendencja ta utrzymywała się także po zakończeniu lockdownu. W połączeniu z popytem na inne urządzenia TCG, wynikającym z innych trendów spowodowanych pozostawaniem konsumentów w domu, przyniosło to w rezultacie szybkie ożywienie. Wzrost sprzedaży w okresie, który analitycy GfK określają mianem Revenge Shopping, czyli „zakupowego odreagowania”, spowodował, że konsumenci zaczęli przygotowywać się na drugą falę pandemii koronawirusa. W efekcie w pierwszych sześciu miesiącach 2020 roku sektor urządzeń IT wzrósł na całym świecie o 17,2 proc., a sektor urządzeń biurowych o 12,1 proc. w ujęciu wartościowym.

Według badania GfK Consumer Life, ponad połowa (53 proc.) konsumentów na świecie zgadza się ze stwierdzeniem „zawsze szukam sposobów na ułatwienie sobie życia". Kiedy cały świat zamknął się w domach, każde urządzenie ułatwiające życie i oszczędzające czas konsumentów stało się bardzo poszukiwane i cenne. W fazie paniki, na początku lockdownu, konsumenci gromadzili zapasy mrożonej żywności, co spowodowało gwałtowne zwiększenie popytu na zamrażarki, wyraźnie odzwierciedlone w danych dotyczących sprzedaży. Na przykład w tygodniach od 2 do 22 marca sprzedaż tej kategorii w Wielkiej Brytanii wzrosła o 317 proc., a w Niemczech o 185 proc. Po zapełnieniu domowych spiżarni i ograniczeniu ilości magazynowanych produktów pojawiło się stałe zapotrzebowanie na urządzenia do przygotowywania i przetwarzania żywności. W tym okresie, czyli w fazie adaptacji do warunków pandemii, sprzedaż tego typu urządzeń (w tygodniach od 23 marca do 26 kwietnia) wzrosła, np. w Niemczech o +28 proc. Tendencja do „gotowania i jedzenia w domu" utrzymała się także po zakończeniu lockdownu, co, we wspomnianej wcześniej fazie „zakupowego odreagowania”, spowodowało, iż kategoria produktów spożywczych wzrosła o 24,8 proc. w ujęciu wartościowym, napędzając z kolei wzrost wartościowy w sektorze małych urządzeń gospodarstwa domowego o 8,6 proc. Niektóre główne kategorie dużego sprzętu AGD również odnotowały znaczny wzrost, np. kuchenki mikrofalowe (+36,8proc.), jednak cały rynek tych urządzeń odnotował ogólny spadek wartości o 8,6 proc.