Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Energetyka i sprzedaż detaliczna głównymi źródłami przychodu PKN Orlendlahandlu.pl - 30 października 2020 09:35


Zysk netto Grupy Orlen osiągnął w trzecim kwartale wartość 688 mln zł i był niższy o 578 mln zł rok do roku (-46 proc.). Przychody ze sprzedaży wyniosły 23 918 mln zł, czyli o 22 proc. mniej niż rok wcześniej. Tym samym były najniższe jeśli chodzi o trzeci kwartał roku od czterech lat.

Segment detaliczny PKN ORLEN osiągnął w 3. kwartale rekordowy wynik EBITDA LIFO na poziomie 1 mld zł w efekcie wzrostu marż paliwowych na rynku niemieckim i polskim przy porównywalnym poziomie marż na rynku litewskim. Największą dynamikę wzrostu marży paliwowej osiągnięto w Niemczach przy porównywalnej dynamice w Czechach i Polsce.

W stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku liczba punktów gastronomicznych Stop Cafe/star Connect (włączając sklepy convenience) wzrosła o 73 i na koniec września wynosiła łącznie 2181, w tym: 1710 Stop Cafe w Polsce (włączając 592 sklepy convenience), 310 Stop Cafe w Czechach, 131 star Connect w Niemczech, 28 Stop Cafe na Litwie oraz 2 Stop Cafe na Słowacji.

Równolegle rozwijano segment detaliczny wdrażając innowacyjne rozwiązania. W sierpniu br. PKN ORLEN otworzył kolejny najnowocześniejszy w Europie format drive-through, który pozwala klientom skorzystać z oferty bez konieczności wysiadania z samochodu na odcinku Wrocław – Poznań. Planowane jest otwarcie dwóch kolejnych tego typu stacji w Warszawie i Wrocławiu.