Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

IH przebadała zabawki i huśtawki: nieprawidłowości w połowie produktówUOKIK - 30 października 2020 10:39


Wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej wzięły pod lupę zabawki dla maluchów i huśtawki. Wykryto nieprawidłowości formalne w 28 na 44 badanych produktów. Najwięcej problemów dotyczyło huśtawek. 21 na 31 przebadanych laboratoryjnie produktów posiadało wady konstrukcyjne.

W Laboratorium Badania Zabawek UOKiK w Lublinie zbadano właściwości mechaniczne i fizyczne zabawek. Przeprowadzono łącznie 31 badań, stwierdzając niezgodności w 21 próbkach. Huśtawki zakwestionowano 14 razy, a wykryte niezgodności
polegały na:
• obecności otworów stwarzających niebezpieczeństwo uwięźnięcia głowy i szyi;
• zaniżonej wysokości usytuowania nad siedziskiem drążka zabezpieczającego połączonego z paskiem krokowym;
• wykonaniu węzłów przy montażu zabawki;
• brak urządzenia zapobiegającego spadnięciu dziecka z siedziska;
• zastosowanie niewłaściwego systemu montażu zabawki;
• niedostatecznej wytrzymałości statycznej w związku z uszkodzeniem zespołu huśtawkowego - środek zawieszenia został odłączony od złączki zawieszenia;
• obecności dostępnych drzazg na siedzisku, które stwarzają nadmierne zagrożenie zranieniem, biorąc pod uwagę przewidywany sposób użytkowania zabawki;
• niewystarczającej wytrzymałości wyrobu (w trakcie obciążania masą 200 kg lina została odłączona od siedziska).

W przypadku pozostałych zabawek, wykryto 7 niezgodności, które polegały na:
• niewłaściwym kształtom i geometrii zabawek;
• pęknięciu szwów zabawki, a w konsekwencji dostęp do jej wypełnienia

W przypadku niezgodności formalnych najczęściej kwestionowano poprawność deklaracji zgodności oraz instrukcji bezpieczeństwa lub umieszczanie niepoprawnych ostrzeżeń. Wszystkie te nieprawidłowości występowały w 40% przypadków. Najczęściej kwestionowano huśtawki. Niezgodności wykrywane w badaniach laboratoryjnych dotyczące huśtawek (norma PN-EN 71-8:2018- 04 -Część 8: Zabawki aktywizujące przeznaczone do użytku domowego). Wynikały najczęściej ze zbyt małej wytrzymałości na obciążenie, niewłaściwym systemom montażu oraz niewłaściwym lub braku systemu zabezpieczającego dziecko przed upadkiem.