Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Wojas z pożyczką od Polskiego Funduszu Rozwojuwnp.pl - 30 października 2020 12:49


Producent obuwia i galanterii skórzanej Wojas poinformował, że w czwartek zawarł z Polskim Funduszem Rozwoju umowę pożyczki do 26,4 mln zł na okres do czterech lat. Pożyczka została udzielona w ramach programu rządowego "Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm".

Jak informuje spółka, w komunikacie pożyczka może być wykorzystywana wyłącznie na finansowanie bieżącej działalności, w tym na kapitał oborotowy. Pieniędzmi uzyskanymi z PFR spółka może np. regulować zobowiązania handlowe, wynagrodzenia pracownicze, płacić za usługi lub materiały.


- Zabezpieczeniem umowy pożyczki jest zastaw na linii do produkcji obuwia oraz zapasach handlowych na kwotę nie niższą niż 30 mln zł oraz cesja praw z polisy ubezpieczeniowej dotyczącej ubezpieczenia zapasów, a także poddanie się egzekucji przez Wojas w trybie art. 777 K.C. – czytamy również w komunikacie.

Spłata pożyczki odbywać się będzie w ratach kwartalnych w okresie od 30 czerwca 2021 roku do 30 czerwca 2024 roku.

- Zawarcie umowy pożyczki wynika z pojawiania się wiosną 2020 roku epidemii koronawirusa COVID-19 i wpływa na stabilizację sytuacji finansowej spółki – czytamy także w komunikacie.
Spółka wciąż liże rany po wiosennym lockdownie, a sprzedaż jeszcze nie wróciła do poziomów przed pandemicznych.

Wielkość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży osiągniętych przez grupę Wojas we wrześniu 2020 roku wyniosła 25,8 mln zł i była niższa o 27,4 proc. w stosunku do przychodów osiągniętych we wrześniu 2019 roku. W okresie styczeń – wrzesień 2020 wielkość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży wyniosła 169,8 mln zł i była niższa o 17,2 proc. w stosunku do przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Po pierwszym półroczu Wojas miał stratę netto w wysokości 8,84 mln zł wobec zysku 1,99 mln zł rok wcześniej.