Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

CCC z kredytem na 250 mln zł. Spółka przygotowana na drugą falę pandemiidlahandlu.pl - 6 listopada 2020 09:23


Zarząd CCC zawarł z Bankiem Handlowym S.A., Bankiem Millennium S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A., Bankiem Polska Kasa Opieki S.A., mBank S.A., Powszechną Kasą Oszczędności
Bankiem Polskim S.A. oraz Santander Bank Polska S.A. umowy wspólnych warunków finansowania. Umowa dotyczy udzielenia spółce dwuletnich kredytów odnawialnych przez kredytodawców do łącznej sumy 250 mln zł w uzgodnionych proporcjach. Kredyty będą zabezpieczone m.in poręczeniami do łącznej sumy 200 mln zł (80 proc. zaangażowania kredytodawców) udzielonymi przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

- Kredyt na kwotę 250 mln złotych gwarantowany przez BGK jest kolejnym elementem realizacji planu działań podjętych przez Grupę CCC w odpowiedzi na pandemię COVID-19. Plan ten konsekwentnie
egzekwujemy od marca. Obecnie sytuacja finansowa spółki jest stabilna, między innymi przez udaną emisję akcji, renegocjacje czynszów, program efektywności kosztowej w zakresie sponsoringu sportowego, administracji czy marketingu. Jednocześnie, jak wskazywaliśmy wcześniej naszą ambicją jest również zapewnienie spółce finansowych poduszek bezpieczeństwa na wypadek realizacji wszystkich, w tym najtrudniejszych dla biznesu, scenariuszy rozwoju pandemii i związanych z nią potencjalnych obostrzeń, czego przykładem jest chociażby ogłoszony ponowny lockdown. Jesteśmy dziś nieporównywalnie lepiej przygotowani do czasowego zamknięcia kanału stacjonarnego niż wiosną. Rośnie nasz e-commerce – jego dynamiki w ostatnich dniach października sięgały 100%+, a teraz, w pierwszym tygodniu listopada, są jeszcze wyższe. Jesteśmy silni w tym kanale – stanowi on już blisko 50% obrotów, a łącznie mamy 66 cyfrowych punktów styku z klientem i cały czas uruchamiamy kolejne. Finansowanie gwarantowane przez BGK ma pełnić rolę dodatkowego buforu
bezpieczeństwa i pozwolić nam dalej działać w sposób elastyczny - powiedział Marcin Czyczerski, prezes CCC.