Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

ING Bank Śląski: Wysoka inflacja to m.in. efekt drogich usługPAP - 13 listopada 2020 13:15


Wysokiej inflacji bazowej sprzyjają ceny usług, w tym m.in. telekomunikacyjnych, kosztów wyposażenia i użytkowania mieszkania oraz usług finansowych - napisali w piątek analitycy ING Banku Śląskiego, odnosząc się do danych GUS.

Jak podał GUS, ceny towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2020 r. wzrosły rdr o 3,1 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem o 0,1 proc.

Głównym powodem korekty - jak twierdzą analitycy banku - były ceny żywności, które wzrosły o 2,4 proc. r/r, nie zaś o 2,3 proc. r/r jak sugerował szybki szacunek. Ich zdaniem wzrost inflacji bazowej wyniesie 4,2-4,3 proc. r/r. Dodają, że w ujęciu rocznym tempo wzrostu energii było wyższe niż we wrześniu, a paliw zbliżone.

Zaznaczają, że utrzymywaniu się wysokiej inflacji bazowej sprzyjają wysokie ceny usług, w tym m.in. telekomunikacyjnych. Wysokie pozostają też koszty wyposażenia i użytkowania mieszkania - lekko przyspieszył wzrost cen mebli i urządzeń gospodarstwa domowego. W ujęciu rocznym wzrosły koszty usług finansowych, co - jak piszą - jest pewnie efektem kompensowania kosztów związanych z niskimi stopami procentowymi.

Według ekspertów, struktura wzrostu inflacji bazowej wskazuje, że może się ona wolno spadać w kolejnych miesiącach. "W 1kw 2021, w związku z efektami bazy, łączny indeks CPI zwolni do 2,5 proc. r/r, jednak w całym 2021 r. ceny średnio zwiększą się o 2,8 proc. r/r. Spadek inflacji spowodowany przez Covid-19 będzie mniejszy niż dotychczas oczekiwany" - czytamy. Dodano, że w listopadowej projekcji swoje prognozy inflacji podniósł również NBP. "W całym 2021 NBP oczekuje inflacji CPI na poziomie 2,6 proc. r/r jeszcze w lipcu szacował ją na 1,5 proc. r/r" - napisano.

Zdaniem ekspertów ING, wyższa ścieżka CPI będzie tolerowana przez Radę Polityki Pieniężnej do czasu, aż tempo CPI trwale nie przekroczy 3,5 proc., a na to się obecnie nie zanosi. "NBP będzie kontynuował skup aktywów, być może RPP zaproponuje jakiś program wsparcia finansowania inwestycji. W świetle wyższej inflacji spadły naszym zdaniem szanse na dalsze obniżki stóp w Polsce, jednak dla RPP najistotniejszym czynnikiem pozostaną perspektywy PKB" - czytamy.