Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Biznes Radosława Majdana traci przez pandemiędlahandlu.pl - 13 listopada 2020 18:08


W III kwartale 2020 r. przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi spółki Vabun S.A. wyniosły 59.622,50 zł, co w porównaniu do 330.956,00 zł świadczy o spadku na poziomie 82 proc. rdr. W ujęciu całej dotychczas minionej części br. przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi wyniosły 583.966,19zł, co w stosunku do 1.392.391,80 zł za analogiczny okres 2019 r.  wskazuje na spadek o 64,5 proc. rdr.

Na poziomie wyniku netto spółka wykazała za okres III kwartału 2020 r. zysk w wysokości 1.274,94 zł, wobec 64.199,13 zł straty netto za III kw. 2019 r. Za całe trzy kwartały br. zysk netto Vabun wynosi 68.988,71zł, co również jest niższym wynikiem w porównaniu do zysku netto na poziomie 77.316,45 zł w analogicznym okresie roku poprzedniego.

- (...) Przeciągająca się pandemia COVID-19 wciąż negatywnie wpływa na funkcjonowanie Vabun S.A. utrudniając, czy niemal uniemożliwiając handel perfumami. W ramach naszej wiedzy i kompetencji staramy się zniwelować skutki pandemii, jednak bywa to zbyt trudne. Powyższe odbija się wprost na finansach spółki, która za III kw. 2020 r. wygenerowała znacznie niższe przychody niż w III kw. 2019 r., również sprzedaż za cały okres I-III kw. 2020 r. jest wyraźnie niższa od ubiegłorocznej. Powiewem optymizmu jest tutaj dodatni wynik netto, w czym kluczowa okazała się redukcja kosztów oraz współpraca z MBF Group S.A. w zakresie dystrybucji asortymentu okołomedycznego. Jest to pewien sposób na przetrwanie, a jednocześnie utrzymanie bieżącej płynności finansowej oraz zabezpieczenie interesów spółki - napisał w liście do akcjonariuszy Radosław Majdan, prezes zarządu Vabun S.A.