Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Jest ustawa o zakazie handlu dopalaczami. We wrześniu Polacy wydali na nie 240 mln złPAP - 7 października 2010 21:53


Sejm przyjął rządowy projekt ustawy, która zakazuje wytwarzania i wprowadzania do obrotu na terenie Polski jakichkolwiek substancji (niezależnie od ich stanu fizycznego i źródła pochodzenia, w tym roślin, grzybów oraz ich części) lub produktów, które mogą być używane jako środki odurzające lub substancje psychotropowe. Za ustawą głosowało 400 posłów.

W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że produkt stwarza zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, inspektor sanitarny będzie mógł wstrzymać jego wytwarzanie lub wprowadzanie do obrotu albo nakazać wycofanie z handlu na okres do 18 miesięcy. Zgodnie z poprawką będą to robić, o ile produkt ten nie jest objęty innymi regulacjami prawnymi i normami użytkowania. Ma to uniemożliwić sytuację, w której sanepid wycofywałby z obrotu np. alkohol lub wyroby tytoniowe, gdyż zasady sprzedaży tych produktów określone są w odrębnych aktach prawnych. W tym czasie prowadzone będą badania dotyczące jego wpływu na zdrowie.

Inspektor dodatkowo będzie mógł nakazać zaprzestanie prowadzenia działalności w obiektach służących wytwarzaniu lub wprowadzaniu podejrzanego produktu do obrotu - czyli np. zamknąć sklep lub hurtownię. Za złamanie zakazu wydanego przez Inspektora byłaby nakładana kara w wysokości od 20 tysięcy do miliona złotych. Jeśli okaże się, że substancja zarekwirowana i poddana badaniu jest niebezpieczna koszty postępowania ponosi właściciel sklepu, jeśli natomiast substancja okaże się nieszkodliwa dla zdrowia koszty ponosi skarb państwa.

Portal Money.pl podał w szacunki, z których wynika, że tylko we wrześniu w sklepach z dopalaczami Polacy wydali ok. 240 mln zł, a branża zarobiła na czysto ponad 160 mln zł. Z danych, które przytacza portal Money.pl, wynika, że obroty największego ze sklepów w ciągu miesiąca sięgały 1 mln zł. - Średnia zyskowność na handlu dopalaczami w 2010 r. wyniosła 98 proc. - powiedziała z kolei Wiesława Dróżdż z Ministerstwa Finansów.

Szacowana przez portal średnia wartość miesięcznej sprzedaży jednego sklepu wynosiła ok. 146 tys. zł, a średnie miesięczne zyski - 90 tys. zł. Money.pl oszacował też, że sklep o średnich obrotach odprowadził we wrześniu podatki w wysokości 44 tys. zł. W skali miesiąca daje to ponad 79 mln zł wpływów do budżetów samorządów i Skarbu Państwa.