Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Nowy prezes spółdzielni Cukry Nyskiedlahandlu.pl - 15 stycznia 2021 15:27


Od 1 grudnia 2020 r. na stanowisko prezesa zarządu Spółdzielni Pracy „Cukry Nyskie”, Rada Nadzorcza powołała Andrzeja Chomyszczaka, absolwenta Akademii Rolniczej w Szczecinie – którą ukończył w 2005 na kierunku Ekonomia – Organizacja i Zarządzanie oraz Zarządzanie i Marketing.

Od początku swojej 25-letniej kariery zawodowej związany z branżą spożywczą. Pełnił stanowiska menadżerskie średniego szczebla w firmach Kamis, Kotanyi Polonia, Hoop Polska.

Od 2017 roku związany był z Okręgową Spółdzielnią Mleczarska w Łowiczu, gdzie zajmował stanowisko wiceprezesa ds. handlu i marketingu.

 

 

 

 

 

Od samego początku swojej 25-letniej kariery zawodowej związany z branżą spożywczą. Pełnił stanowiska menadżerskie średniego szczebla w firmach Kamis, Kotanyi Polonia, Hoop Polska

Od 2017 roku związany był z Okręgową Spółdzielnią Mleczarska w Łowiczu, Piastując stanowisko Wiceprezesa ds. Handlu i Marketingu