Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

W handlu będzie rosnąć znaczenie czynszów od obrotu i umów krótkookresowychdlahandlu.pl - 3 marca 2021 15:07


- Rynek handlowy odczuł bardzo mocno negatywne skutki pandemii. W rezultacie trzech lockdownów trwających łącznie 12 tygodni, podczas których obiekty handlowe o powierzchni powyżej 2 000 mkw. mogły funkcjonować w bardzo ograniczonym zakresie, obroty dużych i bardzo dużych obiektów spadły o blisko 28% - mówi Małgorzata Dziubińska z Cushman & Wakefield.

Z raportu „Trends Radar” wynika, że rok 2021 ma być rokiem solidnego odbicia gospodarczego. Dla rynku nieruchomości będzie on czasem dalszych zmian i przeobrażeń, z których część, z pewnością, pozostanie z nami na dłużej. - Wraz z sukcesywnym znoszeniem środków ograniczających rozprzestrzenianie pandemii, polski rynek nieruchomości wchodzi w fazę stopniowego powrotu do normalności. Spodziewamy się ożywienia już w II kwartale 2021 r. – mówi Katarzyna Lipka, Head of Consulting & Research, Cushman & Wakefield.

Pomimo trudnego czasu na rynku handlowym udało się zrealizować budowę aż 33 nowych obiektów. W najbliższym czasie na znaczeniu będzie zyskiwać elastyczne podejście do kwestii dotyczących umów najmu – wzrośnie znaczenie czynszu od obrotu oraz popularność umów krótkookresowych typu „pop-up” – mówi Małgorzata Dziubińska, Associate Director, Consulting & Research, Cushman & Wakefield.

Natomiast rynek magazynowy przyśpieszył w nowej rzeczywistości. - W 2020 roku popyt na powierzchnie przemysłowo-logistyczne osiągnął rekordowy poziom 5 mln mkw., o 24% więcej niż przed rokiem, a wolumen transakcji inwestycyjnych wzrósł aż o 85%. Wśród głównych kierunków rozwoju sektora w kolejnych latach bez wątpienia znajdą się ekologia, automatyzacja i rozwój projektów deweloperskich idący w parze z wysoką dynamiką branży e-commerce. Ponadto, pozytywny wpływ na rynek mogą mieć zmiany w strukturze globalnych łańcuchów dostaw (nearshoring) a także wzrost aktywności firm technologicznych poszukujących w Polsce nowoczesnych powierzchni z przeznaczeniem pod centra danych – mówi Adrian Semaan, Senior Consultant, Industrial & Logistics Agency, Cushman & Wakefield.

W 2020 roku w wyniku pandemii mieliśmy do czynienia z pierwszą od 30 lat recesją w Polsce, a PKB naszego kraju skurczyło się o 2,8%. Według prognoz Moody’s Analytics niekorzystne skutki drugiej fali pandemii wywrą negatywny wpływ na gospodarkę również w I kwartale 2021 roku. Niemniej jednak już w II kwartale 2021 r. spodziewane jest ożywienie, a wzrost gospodarczy w tym roku, według wstępnych szacunków, wyniesie około 4%.

W wyniku pandemii ucierpiała produkcja przemysłowa jednak już w czerwcu wróciła do wyników sprzed kryzysu. W 2021 roku prognozowany jest aż 12%-owy wzrost w tym sektorze.

Stopa bezrobocia pod koniec 2020 roku wyniosła 6,2%, co oznacza wzrost o 1 punkt procentowy w porównaniu do roku poprzedniego. Prognozowany jest dalszy wzrost tego wskaźnika do 6,5% na koniec trzeciego kwartału 2021 roku, niemniej jednak już w czwartym kwartale spodziewany jest spadek stopy bezrobocia o ok. 0,5 pp.

W 2020 roku poziom inflacji był wysoki w porównaniu do lat poprzednich i wyniósł 3,4% w ujęciu rocznym. W 2021 r. prognozowany jest nieco mniejszy wzrost wskaźnika cen na poziomie około 2,6%.

Wskutek pandemii koronawirusa oraz ograniczeń z tym związanych, nastąpił spadek poziomu konsumpcji o około 2,1%. W 2021 roku prognozuje się wzrost tego wskaźnika o około 6%.