Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Wśród MSP liczny udział mają firmy z branży handel hurtowy i detalicznywnp.pl - 20 października 2010 12:35


- Z dotychczasowych obserwacji wynika, że małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce to przede wszystkim firmy z takich dziedzin gospodarki, jak handel hurtowy i detaliczny, usługi, a także produkcja przemysłowa. Tak duża liczba MSP przekłada się na spory udział w tworzeniu PKB. To właśnie najbardziej liczne mikroprzedsiębiorstwa generują 30 proc. PKB - powiedziała Bożena Lubińska-Kasprzak prezes PARP.

Jej zdaniem pozytywna sytuacja gospodarcza w Polsce sprzyja powstawaniu nowych firm, wciąż jednak jest sporo barier, które zniechęcają do prowadzenia własnej działalności.

- Z roku na rok widzimy coraz większą aktywizację Polski wschodniej, choć nadal na tych terenach powstaje najmniej firm - dodała. Prezes PARP podkreśliła, że istotnym trendem na rynku MSP jest fakt, że coraz więcej firm rejestruje działalność i prowadzi ją dłużej niż rok.

W 2009 r. zarejestrowano w Polsce 3 mln 880 tys. 237 firm, czyli o 0,3 proc. więcej niż w 2008 roku - wynika z raportu o stanie małych i średnich firm w latach 2008-2009 zaprezentowanego w środę przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Przedsiębiorstwa te tworzą 30 proc. polskiego PKB.

Zdaniem przedstawicieli PARP kryzys gospodarczy dość ulgowo potraktował polskie przedsiębiorstwa, które w większości nie były zmuszone do wdrożenia szeroko zakrojonych zmian w dotychczasowym sposobie funkcjonowania.

Zarówno w 2008, jak i w 2009 r. największy roczny wzrost w grupie przedsiębiorstw zanotowały przedsiębiorstwa małe (odpowiednio 3,4 proc. i 3,3 proc. - zatrudniające do 9 osób). Wyniki te świadczą o znaczącym przyspieszeniu wzrostu liczby firm w porównaniu z całym okresem 2003-2007, kiedy wzrost średnioroczny wyniósł 2,5 proc.

W 2008 r. szybko wzrastała jeszcze liczba firm średnich (o 3,2 proc. w porównaniu z 2007 r.), jednak ich dynamika znacząco wyhamowała w kolejnym roku (wzrost jedynie o 1,4 proc.). Wyraźne spowolnienie nastąpiło również w pozostałych grupach. W grupie mikroprzedsiębiorstw wzrost, który w 2008 r. wyniósł 1,9 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem, obniżył się i wyniósł w 2009 r. 0,2 proc. Podobnie w przedsiębiorstwach dużych, w 2008 r. liczba przedsiębiorstw zwiększyła się w skali roku o 1,6 proc., natomiast w 2009 r. spadła o 0,1 proc.