Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Krajowy Plan Odbudowy a branża spożywcza - jak wykorzystać tę szansę?portalspozywczy.pl - 12 kwietnia 2021 08:55


Krajowy Plan Odbudowy wzbudza wiele kontrowersji. Niewątpliwie może być jednak bardzo pomocny w rozwoju inwestycji branży spożywczej. Andrzej Gantner, wiceprezes Polskiej Federacji Producentów Żywności, wskazuje najbardziej perspektywiczne dla przemysłu żywnościowego punkty projektu KPO.

Polska musi przedstawić Komisji Europejskiej do końca kwietnia 2021 r. Krajowy Plan Odbudowy
Nasz kraj jest jednym z największych beneficjentów unijnego Funduszu Odbudowy
Jak zapowiedziano, 20 proc. środków KPO ma być przeznaczonych dla przemysłu rolno-spożywczego
W tym 500 mln euro przewidziano na inwestycje w przetwórstwie rolno-spożywczym związane ze skracaniem łańcuchów dostaw; zakłada się wsparcie ok. 560 przedsiębiorstw
Polska jest jednym z największych beneficjentów unijnego Funduszu Odbudowy o wartości 750 miliardów euro. Do naszego kraju trafić ma 57 mld euro. Rządowy plan zagospodarowania tych środków poznaliśmy pod koniec lutego. To tzw. Krajowy Plan Odbudowy, który Polska musi przedstawić Komisji Europejskiej do końca kwietnia 2021 r.

Projekt KPO składa się z 5 komponentów:

A. Odporność i konkurencyjność gospodarki,
B. Zielona energia i zmniejszenie energochłonności,
C. Transformacja cyfrowa,
D. Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia,
E. Zielona, inteligentna mobilność.

Jak zapowiedziano, 20 proc. środków KPO ma być przeznaczonych dla przemysłu rolno-spożywczego.  Przykładowo w komponencie A (Odporność i konkurencyjność gospodarki) 500 mln euro przewidziano na inwestycje w przetwórstwie rolno-spożywczym, związane ze skracaniem łańcuchów dostaw. W ramach tego zakłada się wsparcie ok. 560 przedsiębiorstw.

Andrzej Gantner, wiceprezes Polskiej Federacji Producentów Żywności, wskazuje na niektóre punkty projektu Krajowego Planu Odbudowy, które będą miały kluczowe znaczenie dla rozwoju przemysłu żywnościowego w Polsce. Pierwszym z nich jest punkt A1.1.3. Inwestycje związane ze skracaniem łańcucha dostaw w przetwórstwie rolno-spożywczym.

Cel tego punktu projektu to rozwój krótkich łańcuchów dostaw żywności; włączenie MŚP przetwórstwa rolno-spożywczego w gospodarkę o obiegu zamkniętym; odbudowa MŚP w sektorze rolno-spożywczym po pandemii COVID-19 oraz zwiększenie samowystarczalności w zakresie surowców białkowych do produkcji pasz, w tym pasz non-GMO.

– Skracanie łańcucha dostaw w przetwórstwie rolno-spożywczym to bardzo ważny obszar w rozwoju gospodarki żywnościowej w Polsce. Z jednej strony może sprzyjać większemu wykorzystaniu zasobów krajowych. Z drugiej strony sprzyjać zmniejszeniu marnotrawstwa surowców rolnych i zasobów naturalnych w Polsce. Skracanie łańcucha dostaw może oznaczać mniejszą liczbę pośredników pomiędzy rolnikami a przetwórcami i rynkiem. Jest to jak najbardziej słuszny kierunek. Byłoby bardzo wskazane, żeby w ramach skracania łańcucha dostaw powstał ogólnopolski projekt budowy spółdzielczych giełd rolnych w Polsce, wzorem takich jak ma Holandia, Francja  czy Niemcy. Tego typu projekt jest niezwykle potrzebny zarówno przetwórcom, jak i rolnikom – komentuje.

Drugim niezwykle ważnym punktem KPO dla branży rolno-spożywczej jest GOZ, czyli punkt A2.1.2. Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ.

– Dobrze, że gospodarka w obiegu zamkniętym została uwzględniona w projekcie KPO. Innowacje związane z zapobieganiem powstawania odpadów są bardzo ważne dla przemysłu żywnościowego. Produkcja żywności faktycznie generuje dużą liczbę odpadów środowiskowych, zarówno odpadów wynikających z procesów produkcji (np. ścieki), jak i odpadów opakowaniowych. Projekt KPO uwzględnia  możliwości inwestycji w tworzenie rynku surowców wtórnych, opracowania i testowania innowacyjnych technologii w zakresie wykorzystania odpadów jako surowców wtórnych, projektowania dla recyklingu, wydłużanie życia produktów i obniżanie negatywnego oddziaływania na środowisko na każdym etapie cyklu życia produktu. To bardzo ważne zagadnienia, szczególnie jeżeli popatrzymy na gospodarkę odpadami opakowaniowymi. Przed nami wdrożenie dyrektyw unijnych dotyczących zarówno single used plastic, jak i ROP – rozszerzonej odpowiedzialności producenta, które mają spowodować, że gospodarka odpadami opakowaniowymi będzie dużo bardziej efektywna i będzie pasowała do gospodarki o obiegu zamkniętym – tłumaczy.

Całość na portalspzoywczy.pl