Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Panika pandemiczna wywindowała wyniki Bio PlanetMK - 12 kwietnia 2021 10:24


W 2020 r. spółka Bio Planet  zwiększyła sprzedaż osiągając 204 mln zł przychodów ze sprzedaży wobec 153,1 mln zł w 2019 roku (33 % wzrostu rdr.). Jednocześnie zwiększył się zysk netto do 5 mln zł (wobec 1,8 mln zł zysku netto w 2019 roku).

W 2020 roku spółka osiągnęła wysoki zysk netto przede wszystkim dzięki: wysokiej dynamice przychodów ze sprzedaży (33 %, podczas gdy w 2019 roku dynamika sprzedaży wynosiła 19 %) oraz ardzo wysokiej miesięcznej sprzedaży w miesiącach paniki pandemicznej wśród klientów
indywidualnych kupujących produkty spółki – tj. w marcu, kwietniu i w październiku 2020 r.

W ocenie zarządu spółki w 2021 roku dynamika wzrostu sprzedaży nie będzie już tak wysoka jak w 2020 roku - ze względu na bardzo wysoką bazę przychodową 2020 roku. Niemniej rynek żywności bio rośnie obecnie w Polsce w tempie szacowanym przez spółka, na około 10 % rocznie i wzrost ten wpisuje się w ogólnoświatowy silny trend zwiększania spożycia certyfikowanej żywności ekologicznej obejmujący stopniowo kolejne obszary geograficzne.

W ocenie zarządu Bio Planet silny wzrost polskiego rynku bio żywności będzie kontynuowany
w następnych latach. - Nasze szacunki odnośnie wielkości polskiego rynku żywności bio w 2020 r. to około 1,4 mld zł liczone w cenach detalicznych brutto. Z kolei wielkość rynku liczona w cenach hurtowych brutto wyniosła w 2020 roku około 900 mln zł, zaś w cenach hurtowych netto około 800 mln zł. Oznacza to, że udział Bio Planet w rynku (liczonym wg cen hurtowych netto) wyniósł w 2020 roku około 21 %. Tym samym spółka umocniła pozycję lidera rynku polskiego w zakresie dystrybucji hurtowej żywności ekologicznej - informuje firma.

Zysk netto na 1 akcję został przez spółkę wypracowany w 2020 r. w wysokości 1,78 zł na jedną akcję.