Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Posłanka chce, aby na butelkach widniały napisy informujące o szkodliwości spożycia alkoholuMK - 13 kwietnia 2021 13:57


Małgorzata Niemczyk wystosowała do ministra zdrowia interpelację ws. sprzedaży alkoholu. Posłanka wskazuje, że napoje alkoholowe powinny posiadać opakowania ze zdjęciami oraz z informacją o ryzyku występowania raka, marskości wątroby oraz innych skutkach używania.

Małgorzata Niemczyk pisze:

" świadomość społeczna o skutkach używania alkoholu jest na niskim poziomie w naszym kraju. Wiele państw wprowadza obowiązek zmiany etykietowania produktów zawierających alkohol. WHO rekomenduje zamieszczanie na opakowaniach napojów alkoholowych informacji prozdrowotnych pokazujących skutki spożywania go w dużych ilościach. Konsument powinien być informowany o zawartości składników odżywczych, o następstwach wynikających ze spożycia oraz jeśli takie występują o rekomendowanych dawkach nieszkodliwych dla zdrowia. Wprowadzenie ostrzeżeń zdrowotnych na opakowaniach wyrobów tytoniowych okazało się skutecznym posunięciem, były i są to skuteczne działania profilaktyczne. W ocenie wielu ekspertów napoje alkoholowe powinny posiadać opakowania ze zdjęciami oraz z informacją o ryzyku występowania raka, marskości wątroby oraz innych skutkach używania. Aktualnie podejmowane działania mają małą skuteczność, od 2015 roku rośnie spożycie alkoholi wysokoprocentowych co przyczynia się do występowania wielu chorób nowotworowych, uzależnień, zatruć, samobójstw.
Weszła w życie nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w której gminy mają możliwość ograniczenia sprzedaży alkoholu zarówno obszarowo jak i godzinowo – zakazując tym samym sprzedaży w godzinach nocnych od 22 do 6 rano. Zmiany te ciężko zaobserwować w życiu codziennym".

Posłanka pyta ministra m.in. Czy rząd rozważa wprowadzenie zakazu reklam wyrobów alkoholowych niskoprocentowych? Czy prawdą jest, że prowadzone są prace dotyczące możliwości zakupu alkoholu przez Internet?

Czekamy na odpowiedz ministerstwa w tej sprawie.