Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Jak zorganizować punkt szczepień typu drive-thru? Są wytyczneMK - 13 kwietnia 2021 14:42


13 kwietnia opublikowano wytyczne dotyczące organizacji punktów realizujących szczepienia przeciwko COVID-19.

Wytyczne dotyczące organizacji punktów drive-thru zostały opracowane przez zespół KPRM, MZ, NFZ, GIS i CeZ. Podstawowe wymogi bezpieczeństwa zostały sporządzone przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny.

Podmioty tworzące punkty drive-thru

Wytyczne dedykowane są dla podmiotów zainteresowanych tworzeniem punktów DT:

●obecne populacyjne punkty szczepień, które chcą otworzyć dodatkowy punkt w formie DT,
●nowo tworzone Punkty Szczepień Powszechnych,
●ewentualnie inne podmioty przy współpracy z PWDL uczestniczącym w NPS(lub nowym PWDL w systemie szczepień).

Każdy punkt DT powinien operować we współpracy z istniejącym punktem szczepień -prowadzonym przez podmiot wykonujący działalność leczniczą (PWDL).PWDL odpowiada za następujące czynności:
●zamówienia szczepionek w SDS: współpracujący PWDL poinformuje RARS o wzroście potencjału szczepień w związku z dodaniem punktu DT (RARS odpowiednio podwyższy wystawiane oferty),
●odbiór i przechowywanie szczepionek dedykowanych dla punktów DT (opcjonalnie),
●pomoc punktowi DT w zapisywaniu pacjentów (e-Rejestracja) i wypełnianiu e-kart szczepień (opcjonalnie),
●rozliczenie wykonanych szczepień z NFZ.Podmiot organizujący punkt DT odpowiada za:
●wybór i przygotowanie odpowiedniego miejsca spełniającego minimalne wymogi sanitarne oraz umożliwiającego sprawne przeprowadzenie szczepień,
●zapewnienie i przygotowanie kadry obsługującej szczepienia,
●zarządzanie zapisami pacjentów,
●zapewnienie bezpieczeństwa i sprawności wykonywanych szczepień,
●zapewnienie środków ochrony osobistej dla kadry medycznej.

Zgodę na otwarcie punktu DT wydaje NFZ po zweryfikowaniu spełnienia wymogów formalnych, analizie zapotrzebowania na dodatkowy punkt szczepień w danej okolicy oraz wizytacji przed rozpoczęciem szczepień (włączając weryfikację odpowiedniego oznaczenia punktu szczepień).

Sposób organizacji punktów drive-thru

W punktach DT muszą być zachowane podstawowe zasady bezpieczeństwa obowiązujące w związku z epidemią Covid-19 (osłona ust i nosa, odpowiednie odstępy między pacjentami, członkami personelu medycznego i pracownikami administracyjnymi).

Przy tworzeniu punktów DT powinny zostać uwzględnione następujące czynniki:
●natężenie ruchu, łatwość w dotarciu do punktu szczepień,
●warunki pogodowe (m.in. kierunek i natężenie wiatru, nasłonecznienie)
●dopasowanie liczby zapisanych pacjentów do dostępnych miejsc parkingowychi dróg wewnętrznych dla pojazdów.

Oznaczenie punktów drive-thruDT muszą być oznaczone tak jak punkty szczepień populacyjnych w celu zapewnienia jednolitych standardów w każdym punkcie szczepień. Wykorzystanie odpowiednich oznaczeń jest jednym z niezbędnych warunków włączenia DT do Narodowego Programu Szczepień.

Punkty DT dedykowane są wyłącznie osobom przyjeżdżającym pojazdem dopuszczonym do ruchu drogowego (włączając motocykl).

Wymogi / wytyczne dot. pacjentów:
●przed udaniem się do punktu DT na szczepienie pacjenci powinni wydrukować i wypełnić kwestionariusz wstępnego wywiadu przed szczepieniem,
●szczepieni pacjenci i osoby towarzyszące muszą mieć osłonięte maseczką usta i nos,
●zakaz posiadania zwierząt w pojazdach,
●zalecenie: przybycie do punktu DT nie wcześniej niż 10 min przed planowaną godziną szczepienia,
●zaszczepieni kierowcy pojazdów powinni odczekać minimum 20 min.po szczepieniu na wyznaczonym parkingu poszczepiennym znajdującym się w pobliżu stanowiska szczepień

Punkty DT powinny być zlokalizowane w miejscach z odpowiednio dużą powierzchnią na parkingi dla pojazdów, tak żeby każdemu pacjentowi zapewnić swobodne warunki do przemieszczania się i parkowania na poszczególnych etapach procesu szczepienia.

Organizacja ruchu w obrębie punktów DT powinna być jednokierunkowa. Liczba przygotowanych miejsc parkingowych i zaplanowanych terminów w kalendarzu musi uwzględniać zakładane tempo szczepienia pacjentów oraz zalecany czas oczekiwania na parkingu poszczepiennym -minimum 20 min. w przypadku kierowców.

Przykładowo, punkt DT zakładający szczepienie pacjentów z 4 samochodów przez 20 minut na jednym stanowisku szczepień, potrzebuje:
●minimum 4 miejsc na parkingu poszczepiennym na 1 stanowisko szczepień,
●minimum 6 miejsc na pojazdy czekające w kolejce przed stanowiskiem szczepień.

Podstawowe elementy punktu DT:
●wydzielone miejsca na pojazdy z osobami oczekującymi w kolejce,
●wydzielone stanowiska szczepień, czyli miejsca na pojazdy ze szczepionymi pacjentami, ●wydzielone miejsca parkingowe pozwalające na postój pacjentom przez co najmniej 15 minut po szczepieniu (minimum 20 min. gdy szczepiony jest kierowca pojazdu),
●wydzielona przestrzeń (pomieszczenie / kontener / namiot) przeznaczona do udzielenia pierwszej pomocy (włączając pomoc w przypadku wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych),
●wydzielona przestrzeń (pomieszczenie / kontener / namiot) przeznaczona dla obsługi administracyjnej,
●toalety dla pacjentów i personelu z umywalką w pobliżu punktu DT.
●rekomendowane jest zapewnienie wydzielonej strefy socjalnej dla pracowników punktu DT