Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Pointpack: Przychody za I kwartał wyniosą ponad 10 mln złMW, dlahandlu.pl - 16 kwietnia 2021 14:27


Zarząd Pointpack S.A. szacuje, że przychody ze sprzedaży w I kwartale br. oszacowano na ok. 10 650,0 tys. zł co stanowi wzrost o 18,2 proc. w stosunku do pierwszego kwartału 2020 r., kiedy to wyniosły 9 013,9 tys. zł.

Zarząd zastrzega, iż podane wartości stanowią jedynie szacunki, które odbiegać mogą od ostatecznych wyników, jakie zostaną przedstawione i opublikowane w raporcie okresowym za pierwszy kwartał 2021 r.

Niedawno zarząd Pointpack podjął decyzję o rozpoczęciu prac mających na celu przeprowadzenie pilotażu automatów kurierskich w sieci Pointpack. Ewentualne wdrożenie automatów kurierskich do sieci Pointpack będzie miało na celu rozszerzenie zakresu usług oferowanych partnerom Pointpack – zarówno firmom kurierskim jak i sieciom handlowym.