Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

W Poznaniu ruszyła kampania „Sprzedajemy Odpowiedzialnie”PAP - 17 kwietnia 2021 11:51


Ok. tysiąca punktów w Poznaniu, w których można kupić napoje alkoholowe, odwiedzą przedstawiciele miejskiej komisji w ramach kampanii „Sprzedajemy Odpowiedzialnie”. Członkowie komisji wyjaśnią m.in., jakie konsekwencje prawne grożą za sprzedaż alkoholu nieletnim.

Miasto Poznań we współpracy z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poznaniu rozpoczyna kampanię "Sprzedajemy Odpowiedzialnie". Akcja ma podnieść świadomość właścicieli punktów sprzedaży i edukować sprzedawców w zakresie odpowiedzialnej sprzedaży napojów alkoholowych - zwłaszcza w kontekście ograniczania ich dostępności dla osób niepełnoletnich.

Jak tłumaczył zastępca prezydenta Poznania Jędrzej Solarski, "przeprowadzona przez Miasto Poznań +Diagnoza stanu problemów uzależnień na terenie miasta Poznania+ z 2019 roku pokazała, że ponad połowa dzieci uczęszczających do szkół podstawowych nie widzi problemu w zdobyciu alkoholu".

"Dlatego bardzo ważne jest, żeby mimo trwającej epidemii i przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności prowadzić działania profilaktyczne i edukacyjne, także te skierowane do sprzedawców w sklepach czy lokalach gastronomicznych. Liczymy na to, że przedsiębiorcy również aktywnie przyłączą się do akcji" - dodał.

Poznański magistrat wskazał, że kampania "Sprzedajemy Odpowiedzialnie" jest nową inicjatywą miasta, uzupełniającą inne projekty profilaktyczne realizowane w obszarze uzależnień i adresowane do dzieci oraz dorosłych.

Magistrat tłumaczył, że w ramach kampanii przedstawiciele Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odwiedzą punkty sprzedaży alkoholu na terenie całego Poznania. Będą informować zarówno o konsekwencjach prawnych sprzedawania alkoholu nieletnim czy osobom nietrzeźwym, jak i o uprawnieniach, jakie mają w tym zakresie sprzedawcy. Dodatkowo każdy punkt będzie mógł za pomocą specjalnej naklejki oznaczyć się jako miejsce, gdzie "Napoje alkoholowe sprzedajemy odpowiedzialnie".

"Członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poznaniu nie tylko prowadzą działania związane z zobowiązaniem osób uzależnionych do podjęcia leczenia odwykowego, ale również angażują się w działania profilaktyczne" - zaznaczyła przewodnicząca Komisji Joanna Olenderek.

Dodała, że w ramach prowadzonej kampanii "pragniemy kształtować postawy społeczne ograniczające dostępność do alkoholu osobom niepełnoletnim. Chcemy też wspierać kompetencje sprzedawców, którzy w kontaktach bezpośrednich narażeni są na próby zakupu alkoholu przez młodzież".

Urząd miasta poinformował, że mimo pandemii komisja realizuje swoje bieżące zadania, również w formie spotkań wideo oraz telekonsultacji dla osób uzależnionych i ich rodzin. Specjaliści do spraw uzależnień będący członkami komisji organizują też i prowadzą szkolenia oraz webinaria dla osób zawodowo zaangażowanych w pomoc rodzinom i osobom uzależnionym. (PAP)

autor: Anna Jowsa

ajw/ itm/