Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Analiza dlahandlu.pl: Lider kontra lider proximity. Gdzie się zderzą?EK - 21 kwietnia 2021 14:25


Zdaniem wielu obserwatorów rynku zwycięski pochód Biedronki może mieć w Polsce jedną przeszkodę - Dino. Czy jednak Dino jest w stanie szybki rozwój w małych miejscowościach na zachodzie kraju skopiować na wschodzie, gdzie siatka dróg i gęstość zaludnienia są zupełnie inne? Czy jest w stanie sięgnąć także po klientów wielkomiejskich, którzy w ramach pracy zdalnej zostali mieszkańcami mniejszych miejscowości? No i w końcu czy jest w stanie wytrzymać bój na ceny z liderem rynkowym?

Co mówią przychody a co LfL?

W 2020 roku Biedronka miała 13,5 mld euro przychodów (10,4 proc. więcej rdr. w lokalnej walucie i 6,7 proc. w euro). W przeliczeniu na złotówki jest to 59,8 mld zł. Oznacza to wzrost o 7,1 proc. w ujęciu LfL. EBITDA wyniosła 1,25 mld euro (wzrost o 9,3 proc. w PLN).

W tym czasie przychody ze sprzedaży Dino Polska wzrosły o 32,4 proc. rdr. do poziomu 10,1 mld zł. Wzrost był przede wszystkim efektem zwiększenia skali działalności grupy, czyli wzrostu liczby sklepów o 20,9 proc. Spółka odnotowała wzrost przychodów LfL o 12,6 proc. i wyniku EBITDA o 42,8 proc. do 1,04 mld zł. Marża EBITDA wyniosła 10,2 proc. Zysk operacyjny wyniósł 837,9 mln zł i był o 49,1 proc. wyższy niż w 2019 r. Zysk netto wzrósł o 56,7 proc. do 643,9 mln zł.

Oznacza to, że choć Biedronka ma przychody 6 razy większe to w ujęciu LfL lepiej radzi sobie Dino.

całość tekstu w strefie premium