Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Rossmann dostał ponad 28 mln zł dofinansowania do pensjiMK - 26 kwietnia 2021 14:59


Właściciel sieci Rossmann otrzymał ponad 28 mln zł dofinansowania do wynagrodzeń pracowników z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.

- W grudniu 2020 r spółka Rossmann Supermarkety Drogeryjne Polska  zwróciła się z wnioskiem do Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników, zgodnie z artykułem 15GG ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568, 695 i 875) - czytamy w sprawozdaniu firmy za ubiegły rok.

Spółka otrzymała w grudniu 2020 r dofinansowanie wynagrodzeń pracowników z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi w kwocie 28 297 532,47 zł.

Na koniec grudnia 2020 r. Rossmann prowadził działalność w 1487 sklepach w 593 miejscowościach w Polsce. Firma zatrudnia 18,7 tys. pracowników. Jej obroty wynoszą ok. 10,4 mld zł a na inwestycje w Polsce od 1993 r. spółka wydała 2,52 mld zł. 

Obroty netto ze sprzedaży sieci Rossmann w Polsce wyniosły w 2020 roku 8 794 270 285,55 zł. Zysk netto to 827 475 762,01 zł. W ubiegłym roku sieć otworzyła 92 sklepy, w tym chce uruchomić 100.