Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Lewica: 300 mln euro dla branży horeca w ramach KPOPAP - 27 kwietnia 2021 19:41


Wynegocjowaliśmy na spotkaniu z premierem m.in., że w ramach KPO 850 mln euro trafi na wsparcie szpitali powiatowych, 300 mln euro dla poszkodowanych przez epidemię branż; 30 proc. z KPO trafi do samorządów; rząd zgodził się na wszystkie warunki - powiedział europoseł Lewicy Robert Biedroń.

We wtorek rano w Sejmie premier Mateusz Morawiecki, przedstawiciele rządu oraz klubu PiS spotkali się z politykami Lewicy. Tematem rozmowy były uwagi Lewicy do Krajowego Planu Odbudowy (KPO), w ramach którego rozdysponowywane mają być pieniądze z unijnego Funduszu Odbudowy.

Po spotkaniu Biedroń powiedział dziennikarzom, że Lewica doprowadziła do tego, że rząd zaczął rozmawiać z opozycją na temat Funduszu Odbudowy zaznaczając przy tym, że tylko jego ugrupowanie i koło Polska 2050 Szymona Hołowni złożyło swoje propozycje do KPO. Zaznaczył, że Lewica, podobnie jak inne ugrupowania, oczekiwała rozmów z rządem. "Przypomnę, że podobnie jak my inne kluby parlamentarne zgłaszały swoje propozycje, być może nie na piśmie, być może nie tak szczegółowe" - powiedział lider Wiosny.

"Wynegocjowaliśmy 850 mln euro na wsparcie dla szpitali powiatowych, które przez lata były zamykane, niedoinwestowane" - powiedział Biedroń o rezultatach wtorkowej rozmowy. Ponadto - dodał - "przynajmniej 30 proc. środków unijnych z KPO trafi do dyspozycji samorządów i będzie konsultowane z zarządami sejmików wojewódzkich". "To głos samorządowców doprowadził do tego, że my jako Lewica podjęliśmy ten dialog w tej sprawie i dzisiaj uzgodniliśmy, że przynajmniej 30 proc. tych środków trafiać będzie do samorządów" - powiedział Biedroń.

Poinformował też, że 300 mln euro trafi w ramach KPO dodatkowo na wsparcie szczególnie poszkodowanych w wyniku pandemii branż, takich jak np. gastronomia czy hotelarstwo. Ponadto - zaznaczył Biedroń - "jednym z warunków poparcia w przyszłości dla propozycji rządowych wynegocjowanym dzisiaj jest zapisanie w KPO budowy 75 tysięcy mieszkań na wynajem, które są potrzebne dla Polek i Polaków".

"Piątą rzeczą, którą udało nam się dzisiaj uzgodnić, był szczegółowy plan wydatkowania" - powiedział europoseł zaznaczając, że Lewica podziela zgłaszane dotychczas "wątpliwości, co do przyszłości wydatkowania tych środków". "Chcemy patrzeć i będziemy patrzeć rządzącym na ręce" - zadeklarował.

Biedroń podkreślił, że fundamentalną kwestią jest kontrola nad środkami, czyli postulowany przez Lewicę "Komitet Monitorujący, który będzie zrzeszał przedstawicieli związków zawodowych, związków pracodawców, samorządowców, organizacje pozarządowe i przedstawicieli rządu".

"Rząd zgodził się na wszystkie warunki" - powiedział Biedroń zaznaczając, że Lewica negocjowała "kwotę i formułę tego wsparcia".

"Zobaczyliśmy chęć współpracy rządu, zobaczyli możliwość do dialogu, czego bardzo brakowało w ostatnim czasie i będziemy obserwowali, jak sytuacja będzie się rozwijała" - zaznaczył Biedroń. Podkreślił zarazem, że wszystkie wynegocjowane rzeczy "muszą znaleźć swoje zapisy w Krajowym Planie Obudowy". "Muszą się znaleźć w tym, co zostanie wysłane do Komisji Europejskiej - to jest warunek sine qua non dalszych rozmów" - oświadczył.

Biedroń zapowiedział powołanie przez Lewicę trzyosobowego zespołu kontaktowego, który będzie współpracował z rządem, "tak żeby mieć pewność, że te środki trafią tam, gdzie są potrzebne".

Krajowy Plan Odbudowy (KPO) to dokument określający cele związane z odbudową i tworzeniem odporności społeczno-gospodarczej Polski po kryzysie wywołanym przez pandemię COVID-19. Zostały w nim zawarte propozycje reform i inwestycji, które mają pomóc Polsce wrócić na właściwe tory rozwoju. Krajowy Plan Odbudowy powstaje w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. KPO jest podstawą do skorzystania z Instrumentu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Wartość Instrumentu to 750 miliardów euro. Z tej puli Polska będzie miała do dyspozycji około 58 miliardów euro. Na tę kwotę składa się 23,9 miliarda euro dotacji i 34,2 miliarda euro pożyczek.

Pieniądze w ramach KPO będą inwestowane w pięciu obszarach: odporność i konkurencyjność gospodarki - 18,6 mld zł; zielona energia i zmniejszenie energochłonności - 28,6 mld zł; transformacja cyfrowa - 13,7 mld zł; dostępność i jakość ochrony zdrowia - 19,2 mld zł; zielona i inteligentna mobilności - 27,4 mld zł.