Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

PARPA skarży do prokuratury na e-sklepy sprzedające alkoholMK - 3 maja 2021 15:43


W Polsce obowiązuje zakaz handlu alkoholem przez Internet. Widoczny jest jednak brak jednolitej interpretacji obowiązujących przepisów. W wielu przypadkach interweniuje  PARPA. W latach 2020-2021 agencja złożyła do prokuratury kilkanaście zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Na początku bieżącego roku posłanka Małgorzata Janowska wystosowała do ministerstwa zdrowia interpelację ws. zakazu handlu alkoholem przez Internet. Czytamy w niej: 

" (...) w Polsce obowiązuje zakaz handlu alkoholem przez Internet. Opiera się na ustawie o wychowaniu w trzeźwości, która była co prawda wielokrotnie nowelizowana, ale jednak powstała w 1982 r., blisko 40 lat temu. To sprawia, że może nie odpowiadać sytuacji gospodarczej w obecnych czasach. Co więcej, nie przystaje do sytuacji związanej z pandemią koronawirusa, gdy wiele zakupów odbywa się przez Internet. 
Duże sieci sklepów spożywczych nie sprzedają alkoholu przez Internet (w tym przypadku posłanka odwołuje się do programu Piwniczka Biedronki - red.). Istnieje opcja zamówienia, ale można je odebrać tylko osobiście. Jednak inne, mniejsze spółki z branży spożywczej dostarczają zakupiony alkohol, choćby do paczkomatów (tutaj podano odwołanie do strony e-sklepu Frisco - red.). W tym przypadku nie ma weryfikacji wieku kupującego alkohol.
Widoczny jest brak jednolitej interpretacji obowiązujących przepisów, który może sprowadzić na przedsiębiorców ryzyko prawne (w przypadku złamania prawa), lub ograniczać ich rozwój (w przypadku stosowania różnych zasad na rynku przez poszczególne podmioty)"

Posłanka pyta m.in. czy ministerstwo zamierza wprowadzić jakieś zmiany legislacyjne w zakresie sprzedaży alkoholu przez Internet? Jeśli tak, to jakie?

To nie jest legalne

W odpowiedzi Ministerstwa Zdrowia czytamy min. (...) że na gruncie obecnie obowiązujących przepisów prowadzenie internetowej sprzedaży napojów alkoholowych nie jest działalnością legalną. Zakaz ten wynika wprost z treści ustawy. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy „sprzedaż napojów
alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), właściwego ze względu na lokalizację punktu sprzedaży”.
(...) Wykładnia celowościowa i funkcjonalna przepisów ustawy rozwiewają wszelkie wątpliwości dotyczące możliwości sprzedaży napojów alkoholowych za pośrednictwem Internetu. Niewątpliwie celem ustawodawcy było wychowanie obywateli w trzeźwości oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi, a środkiem do osiągnięcia wskazanego celu – między innymi ograniczenie dostępności alkoholu (vide art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy). Nie podlega dyskusji, że dopuszczenie możliwości sprzedaży napojów alkoholowych za pośrednictwem Internetu w znacznym stopniu zwiększyłoby dostępność alkoholu i przyczyniłoby się do ułatwienia jego nabywania. (....) - podaje Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu.

PARPA składa zawiadomienia do prokuratury

(...) Ministerstwo Zdrowia nie posiada informacji o liczbie przedsiębiorców, którym cofnięto zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych z uwagi na sprzedaż napojów alkoholowych przez Internet. Niemniej jednak Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, jednostka podległa Ministrowi Zdrowia, podejmuje interwencje w tym zakresie, tj. składa zawiadomienia do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 43 ust. 1 ustawy. (...) Obecnie w Ministerstwie Zdrowia nie są prowadzone ani planowane prace legislacyjne w omawianym zakresie - podano.

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych poinformowała nas, że w latach 2020-2021 złożyła kilkanaście zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w przypadkach sprzedaży internetowej napojów alkoholowych.