Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Pepco publikuje prospekt. Cena akcji od 38 do 46 złEK - 5 maja 2021 09:18


Pepco Group publikuje prospekt i rozpoczyna ofertę publiczną do 102.718.447 akcji zwykłych z ceną w przedziale od 38 zł do 46 zł za akcję. Cena maksymalna w zapisach dla Inwestorów Indywidualnych wynosi 46 zł za akcję, co przekłada się na uśrednioną wartość spółki na poziomie 24,15 mld zł.

Komentując dzisiejsze wydarzenie, Andy Bond, dyrektor generalny (CEO) Pepco Group powiedział:
Grupa ma jasno przyjętą strategię, zakładającą zwiększenie w perspektywie długoterminowej liczby sklepów PEPCO i Dealz w całej Europie o ponad 8000.

Oferta publiczna skierowana jest do Inwestorów Indywidualnych i Inwestorów Instytucjonalnych w Polsce. Przewiduje się, że inwestorom indywidualnym zaoferowanych zostanie do 5% łącznej liczby akcji. Zakładane wpływy brutto z oferty będą wynosiły 4,725 mld zł a w przypadku sprzedaży wszystkich akcji.
Spółka i główny akcjonariusz obowiązali się do nieemitowania lub niesprzedawania kolejnych akcji spółki przez okres 180 dni od dnia rozpoczęcia notowań.


Zapisy inwestorów indywidualnych będą przyjmowane od 6 do 13 maja 2021, do godz. 17:00 czasu środkowoeuropejskiego. Liczba akcji w jednym zapisie nie może przekraczać 5.000.000 akcji. Zapisy mogą być składane osobiście, telefonicznie bądź przez Internet.

Lista placówek, w których będą przyjmowane zapisy na akcje Spółki, udostępniona zostanie przed rozpoczęciem zapisów na stronie internetowej www.pepcogroup.eu/investors oraz www.bm.pkobp.pl
Proces budowania Księgi Popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych planowany jest od 5 do 13 maja, a zapisy w tej kategorii inwestorów będą przyjmowane od 14 do 18 maja 2021 r.

26 maja 2021 r. albo zbliżony termin to przewidywany dzień rozpoczęcia notowań na GPW.

Pepco Group zarządza paneuropejską wieloformatową siecią dyskontowych sklepów wielobranżowych, pod markami PEPCO, Dealz oraz Poundland, obejmującą 3246 sklepów znajdujących się w 16 krajach (według stanu na dzień 31 marca 2021 r.). W roku obrotowym zakończonym 30 września 2020 r., przychody Pepco Group wzrosły do 3,5 mld euro. Ambicją Grupy jest zdobycie pozycji wiodącej sieci dyskontowych sklepów wielobranżowych w Europie. Celem jest osiągnięcie wyniku EBITDA przekraczającego 1 miliard euro w ciągu 5-7 lat, poprzez dalsze wzmocnienie wiodącej pozycji na rynku i planowane ponad trzykrotne zwiększenie liczby sklepów, posiadanych i zarządzanych przez Grupę.

W okresie ostatnich trzech lat obrotowych, do 30 września 2020 r., Grupa Pepco otwierała ponad 300 sklepów netto rocznie. Począwszy od roku obrotowego 2022 Grupa planuje otwierać co najmniej 70 sklepów tej marki rocznie. Grupa ma jasną, charakteryzującą się niskim poziomem ryzyka strategię ekspansji sieci sklepów i zamierza średnim terminie jeszcze ją przyspieszyć, zarówno na rynkach, na których jest już obecna, jak i w nowych regionach.