Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Firmy sprzedające online konkurencyjne wobec stacjonarnychPAP - 6 maja 2021 13:52


Firmy mające dostęp do sprzedaży online oraz korzystające z technologii mobilnych, stały się w pandemii silną konkurencją dla przedsiębiorstw sprzedających swoje produkty i usługi wyłącznie w stacjonarnych punktach sprzedaży - przekazał Polski Instytut Ekonomiczny.

Według badań PIE przeprowadzonych pod koniec 2020 r., 43 proc. polskich firm uważało, że ich sytuacja finansowa jest dobra lub bardzo dobra. Dla porównania, zgodnie z badaniami PIE zrealizowanymi pod koniec 2019 r., przedsiębiorstwa korzystnie wówczas oceniały swoją sytuację ekonomiczną i perspektywy rozwoju.

Pod koniec 2020 r. z badań PIE wynikało, że za najbardziej uciążliwą barierę popytową firmy uznały konkurencję ze strony przedsiębiorstw wykorzystujących narzędzia cyfrowe (52 proc.) oraz słaby popyt na produkty/usługi (51 proc.). 49 proc. wskazań otrzymała konkurencja ze strony przedsiębiorstw zagranicznych i 47 proc. ze strony firm działających w szarej strefie

"Firmy mające dostęp do sprzedaży online oraz korzystające z technologii mobilnych stały się w czasie pandemii silną konkurencją dla przedsiębiorstw sprzedających swoje produkty i usługi wyłącznie w stacjonarnych punktach sprzedaży. Zwraca uwagę znaczny wzrost w 2020 r., w porównaniu z 2019 r., deklaracji firm o słabym popycie - o 9 pkt. proc." - czytamy.

Według PIE, na duże i bardzo duże znaczenie barier popytowych, częściej wskazywały największe przedsiębiorstwa (powyżej 250 pracujących), w przypadku których brak realizacji przychodów na odpowiednim poziomie, wywoływał lawinę niekorzystnych zdarzeń (np. problemy z regulacją płatności i utrzymaniem stanowisk pracy, wstrzymanie inwestycji). Sekcjami, w których firmy najbardziej narzekały na uciążliwość barier popytowych były: transport publiczny, działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, działalność związana z obsługą rynku nieruchomości oraz w zakresie usług administrowania.

Najmniejsze znaczenie barier popytowych wskazywały firmy z sekcji: pozostałe usługi, handel, informacja i komunikacja oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, w przypadku których możliwość uruchomienia pracy zdalnej i sprzedaży online łagodziła negatywne skutki lockdownu.

Zdaniem PIE, remedium na słaby popyt okazała się cyfryzacja przedsiębiorstw, w tym rozwój sprzedaży online. "Epidemia znacząco przyspieszyła rozwój tego kanału sprzedaży, podobnie jak automatyzację procesów produkcji i usługowych. Firmy, które wcześniej nie inwestowały w narzędzia cyfrowe, znalazły się w czasie pandemii w trudniejszej sytuacji niż te, które rozwijały technologie informacyjne i komunikacyjne oraz sprzedaż online. Okazało się również, jak bardzo przydatne są kompetencje cyfrowe pracowników, których nie trzeba pilnie doszkalać w okresie wprowadzania w firmie pracy zdalnej i świadczenia usług online" - przekazało PIE.