Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Dino: Zaopatrujemy się bezpośrednio u producentówMK - 7 maja 2021 09:16


Na koniec marca 2021 r. sieć Dino tworzyły 1 532 sklepy o łącznej powierzchni sali sprzedaży 597 089 mkw. W okresie trzech sieć zwiększyła liczbę sklepów o 732, czyli o 91,5%.

Ekspansji geograficznej towarzyszy znaczący wzrost przychodów ze sprzedaży w istniejącej sieci sklepów (LfL), który w I kwartale 2021 r., w porównaniu z analogicznym okresem 2020 r., wyniósł 7,0%.

Dino Polska kontynuuje szybki rozwój swojej sieci, konsekwentnie wyszukując lokalizacje pod nowe sklepy. Strategia działania Dino Polska oparta jest na wystandaryzowanym projekcie sklepu dysponującego miejscami parkingowymi dla klientów i zaopatrywanego w każdy dzień tygodnia w produkty świeże. Większość sklepów ma powierzchnię sali sprzedaży ok. 400 m2 . Każdy sklep oferuje klientom ok. 5 tys. pozycji asortymentowych (SKU), w większości produktów pod znanymi markami oraz produktów świeżych, a także posiada stoisko mięsne z obsługą.

Model biznesowy Dino Polska jest w wysokim stopniu skalowalny. Obejmuje scentralizowane zarządzanie wspierane przez odpowiednie systemy informatyczne, sieć logistyczną opartą na pięciu centrach dystrybucyjnych oraz zarządzaną przez Dino sieć transportu. Dino zaopatruje się w większość produktów bezpośrednio u producentów lub ich głównych przedstawicieli. Duże i ciągle rosnące wolumeny zamówień u dostawców przynoszą korzyści w postaci efektu skali oraz sprawiają, że Dino jest już w stanie dokonywać zakupów towarów na korzystnych warunkach, które powinny się dalej stopniowo poprawiać wraz z dalszym rozwojem sieci sprzedaży. Te czynniki, w połączeniu z dźwignią operacyjną i dojrzewaniem sieci sklepów, skutkują konsekwentną poprawą rentowności Grupy Dino Polska.