Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Wyniki Makro w Polsce gorsze o 16,73 mln zł ze względu na zamknięcie sektora HoReCaMK - 10 maja 2021 13:17


W ubiegłym roku spółka Makro Cash and Carry Polska (okres od 1 października 2019 r. do 30 września 2020 r.) osiągnęła przychód w wysokości 6.386,64 mln zł oraz zysk netto w wysokości 13,39 mln zł co stanowi pogorszenie w porównaniu do roku poprzedniego o 16,73 mln zł.

Spółka w ten sposób opisuje swoją sytuację w badanym okresie: 

" Podstawowym przedmiotem działalności spółki było prowadzenie działalności handlowej na rynku krajowym poprzez sieć Centrów Zaopatrzenia Hurtowego. W bieżącym roku finansowym spółka kontynuowała rozwój działalności dystrybucyjnej polegającej na realizacji dostaw do klientów, wzmacniając tym samym swoją wiodącą pozycję na rynku dostaw dla segmentu HoReCa. W okresie od 13 marca 2020 r. do końca roku fiskalnego z powodu ograniczeń administracyjnych związanych z pandemią COVID-19, znacząco zmniejszyła się sprzedaż artykułów do klientów segmentu HoReCa. Jednakże zaoferowane atrakcyjne warunki odroczonej płatności oraz zintensyfikowane działania sprzedażowe, pozwoliły spółce zwiększyć udział rynkowy w tym segmencie sprzedaży pomimo zaistniałego spadku sprzedaży w ujęciu rocznym.
W celu przeciwdziałania negatywnym trendom spadkowym w powyższym obszarze i podtrzymaniu sprzedaży, w okresie administracyjnych ograniczeń działalności HoReCa,sSpółka uruchomiła dystrybucję bezpośrednią do klientów spoza sektora HoReCa i Traders, umożliwiając bezdotykową dostawę do domów i biur bezpośrednio z hal Makro i centrów dystrybucyjnych. (...)
Z początkiem roku 2021 spodziewane jest wejście w życie przepisów o podatku od sprzedaży detalicznej. Według szacunków zarządu spółki oczekiwana kwota podatku wynosi około 8 milionów złotych rocznie."

Przeciętne zatrudnienie w okresie październik 2019 – wrzesień 2020 wyniosło 4.542 osób.