Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Badanie ARC: Odzież kupujemy na Allegro, buty w CCCMK - 11 maja 2021 10:38


Trzy czwarte Polaków w wieku 18-65 lat kupowało w ciągu ostatniego roku odzież online, a nieco ponad połowa – obuwie. Co trzeci badany zmniejszył w czasie pandemii wydatki na odzież, a co czwarty – na obuwie. Miejscem najczęściej kojarzonym spontanicznie z zakupem odzieży online jest Allegro, a z obuwiem – CCC - wynika z raportu ARC Rynek i Opinia.

Pandemia koronawirusa w istotny sposób zmieniła funkcjonowanie wielu branż, w tym branży odzieżowej i obuwniczej. W dużej mierze e-commerce okazał się jedyną możliwą drogą do rozwoju i utrzymania przychodów.

Jak zmieniły się zachowania Polaków w obszarze zakupu odzieży i obuwia?

Główne wnioski z badania dotyczące Polaków w wieku –18-65 lat korzystających z internetu:

Kupowanie odzieży

- 73% badanych kupowało w trakcie pandemii odzież online 
- Odsetek osób kupujących odzież online w najstarszej badanej grupie wiekowej (45-65 lat) był również wysoki i wynosił 66%
- Najczęściej (84%) ubrania online kupowali mieszkańcy mniejszych miast (50-99 tys. mieszkańców) oraz osoby z najmłodszej grupy wiekowej 18-24 lata (82%)
- Co trzeci badany (30%) obniżył w czasie pandemii swoje wydatki na odzież – najczęściej były to osoby z wykształceniem wyższym i mieszkające w największych miastach (pow. 500 tys. mieszkańców)

Kupowanie obuwia

- 56% badanych kupowało w trakcie pandemii obuwie online – odsetek ten był podobny we wszystkich badanych grupach wiekowych
- Niemal co czwarty badany obniżył wydatki na obuwie w trakcie pandemii, nieco częściej były to kobiety oraz osoby z wykształceniem wyższym 
- Głównym czynnikiem wpływającym na wybór obuwia i odzieży jest wygoda
- Marka produktu liczy się bardziej w przypadku obuwia (25%) niż w przypadku odzieży (16%)
- Sklepy producentów są bardziej popularne w przypadku zakupu obuwia (53%) niż w przypadku zakupu odzieży (38%)

Marki spontanicznie wymieniane jako miejsca zakupu odzieży i obuwia online

Najczęściej spontanicznie wskazywane miejsca zakupu odzieży online: 

- Allegro (30%)
- Zalando (14%)
- H&M (9%)

Te wyniki zmieniają się w najmłodszej badanej grupie wiekowej (18-24 lat) – w przypadku tej grupy pierwszą wskazywaną marką jest Zalando.

Najczęściej spontanicznie wskazywane miejsca zakupu obuwia online: 

- CCC (21%)
- Allegro (20%)
- Eobuwie.pl (19%)

I tutaj również wyniki są różne dla różnych grup wiekowych. Najmłodsza grupa wskazywała najczęściej eobuwie.pl (24%). 

Polacy są zgodni – odzież i obuwie muszą być wygodne – to najważniejsza cecha kupowanych produktów. Wiele osób przyznaje, że ma swoje ulubione miejsca, w których kupuje odzież. Dotyczy to przede wszystkim kobiet (47%) oraz osób z młodszych grup wiekowych: 18-24 lata – 49% oraz 25-34 lata – 46%. Jedna trzecia respondentów zawsze wyszukuje miejsc, w których dany produkt może kupić najtaniej. Przy wyborze obuwia dużo ważniejsza dla Polaków jest marka niż w przypadku odzieży (25% versus 16%), dotyczy to również jakości (28% versus 22%).

- W ciągu ostatniego roku na branżę odzieżową i obuwniczą miało wpływ kilka czynników. Pierwszy z nich to upowszechnienie pracy zdalnej, które spowodowało mniejsze potrzeby zakupowe związane z garderobą. Drugi to regularne zamykanie galerii handlowych i tym samym ograniczony dostęp do sklepów stacjonarnych. Trzeci związany jest z dystansem społecznym – chęć jego utrzymania powstrzymała część społeczeństwa przed zakupami w dużych skupiskach osób, w tym w galeriach handlowych, nawet wtedy, kiedy było one otwarte. Ważnym czynnikiem jest również zwiększenie częstotliwości korzystania z internetu, również wśród grup wiekowych, które wcześniej korzystały z niego sporadycznie. – komentuje dr nauk społecznych Adam Czarnecki z ARC Rynek i Opinia.