Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

UOKiK: Będą zmiany w ustawie o zatorach płaniczychPB - 12 maja 2021 10:38


UOKiK pracuje z ministerstwem finansów i ministerstwem rozwoju nad zmianami legislacyjnymi w ustawie o zatorach płatniczych. Urząd chce usprawnić prowadzenie postępowań.

- Na podstawie doświadczeń uzyskanych w prowadzonych postępowaniach widzimy już, że wartość nakładanych kar wynikających z ustawowego wzoru jest zbyt niska, zaś postępowania poważnie angażują zasoby Urzędu i przedsiębiorców. Pracujemy z Ministerstwem Finansów i Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii nad zmianami legislacyjnymi aby usprawnić prowadzenie postępowań oraz – poprzez mechanizmy sankcyjne – zwiększyć presję na terminowe i uczciwe rozliczanie się dużych przedsiębiorców z ich kontrahentami - mówi Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.

Interwencja Prezesa Urzędu w sprawach dotyczących zatorów płatniczych jest możliwa, jeśli  w ciągu 3 kolejnych miesięcy suma wartości wszystkich świadczeń pieniężnych niespełnionych lub spełnionych po terminie przez przedsiębiorcę na rzecz jego kontrahentów przekracza 5 mln złotych.  Sposób obliczenia kary reguluje ściśle ustawa i stanowi sumę kar jednostkowych za każde opóźnienie. Według wzoru wysokość kar jednostkowych zależna jest od wysokości opóźnionego świadczenia, długości opóźnienia oraz wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych.