Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Związkowcy z Tesco zapraszają do siebie kolegów i koleżanki z NettoMK - 12 maja 2021 14:04


NSZZ Solidarność przy Tesco rozszerza działalność związkową na nowego pracodawcę, jakim jest Netto.

- Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” przy Tesco (Polska) Sp. z o.o. informuje, że organizacja rozszerzyła swoją działalność związkową na nowego pracodawcę, którym jest Netto Sp. z o.o. W związku z powyższym Netto Sp. z o.o. zobowiązana jest do prowadzania działań prawnych jakie ciąża na pracodawcy wobec organizacji związkowych wynikających z prawa powszechnego.
Zachęcamy do zrzeszania się w naszej organizacji zarówno pracowników Tesco jak i pracowników Netto, "W jedności jest siła". Razem możemy zmieniać nasze miejsca pracy pod kątem poprawy warunków pracy i płacy! - zachęca organizacja na swojej stronie.

Przypomnijmy, w czerwcu 2020 roku Salling Group, właściciel sieci handlowej Netto podpisał umowę z właścicielem sieci handlowej Tesco, o zakupie polskiej części biznesu wywodzącej się z Wielkiej Brytanii. W wyniku umowy ok. 300 sklepów Tesco w ciągu najbliższych lat zostanie przebudowanych i zmieni się w sklepy Netto.